Bli medlem

Vil du bli medlem på Fontenehuset i Asker?


Fontenehuset Asker er et arbeidsfellesskap for deg som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Ønsker du å skape en endring i ditt eget liv? Kanskje fontenehuset er noe for deg.

Et medlemskap starter med en omvisning hos oss.

  • Personvernerklæring medlem – Last ned (PDF)

Medlemskap er gratis
På fontenehuset er det ingen ventelister og ingen henvisning
Som medlem forplikter du deg til å bidra til å skape et trygt og godt klubbhusfellesskap. Medlemskapet i fontenehuset er livsvarig – hvis en ønsker. Mange bruker fontenehuset etter at en har fått seg en ordinær jobb – som støtte i møte med arbeidslivets- eller studiestedets nye utfordringer.

Kom som du er
Kom som du er til fontenehuset. Vi spør ikke etter din diagnose, men er heller ikke redd for å snakke om det. Når du kommer til oss vil du få en samtale der vi snakker om dine ønsker og drømmer.

Vi kan fylle tomrommet
En tilleggsbelastning av psykisk sykdom er ofte isolasjon, tap av relasjoner og gode nettverk. Fontenehuset kan fylle det tomrommet psykisk sykdom kan ha skapt i livet ditt.

Vi er et frivillig arbeidsfellesskap
Vi vet at arbeid strukturerer tiden, gir mening, og bidrar til bedre selvbilde. Som en «motgift» til kaos, depresjon og kjedsomhet.
På fontenehuset får du arbeide side om side med medarbeidere og andre medlemmer. Og sammen finner vi oppgaver som passer for deg. Vi har et arbeidsfellesskap som bygger på positive relasjoner, som gjør at du kan finne gode støttespillere, kolleger og venner hos oss.

Alt er frivillig, du bestemmer
Du kan komme til fontenehuset èn eller fem dager i uka, eller mer. Du bestemmer. Du kan påta deg store og små arbeidsoppgaver. Lite eller stort ansvar. Du bestemmer. Du kan delta i fellesskapet i lange perioder og ta en pause når du vil.

Individuell støtte 
Alle har vi noen helseplager som påvirker oss. Livet handler ikke bare om arbeid. Vi støtter også medlemmer på andre livsområder. For oss er det helt selvfølgelig å støtte medlemmer til å nå sine personlige mål. For noen er målet en meningsfull arbeidshverdag på fontenehuset, eller ute i et arbeid, mens andre trenger hjelp til å rydde opp i en vanskelig livssituasjon. Fontenehuset har også et fritidsprogram.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer