Aktuell forskning

Aktuell forskning i norsk kontekst

  1. Arbeid som helsefremmende aktivitet (masteroppgave i Folkehelsevitenskap ved Universitet for miljø- og biovitenskap
  2. Fontenehuset – en recoverynærende omgivelse – Et kvalitativt studie basert på medlemmers erfaringer ved et Fontenehus (masteroppgave ved Høgskolen i Hedmark)
  3. Betydningen av arbeid for personer med schizofreni (PDF)- Helen Bull & June Ullevoldsæter Lystad, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus
  4. Fontenehuset i Bergen- en rehabiliteringstilnærming for mennesker med lidelser (PDF) – Av Katrine Vidme ved Høgskolen i Bergen, Institutt for vernepleie og sosialt arbeid, Masteroppgave i Samfunnsarbeid 2010.

Forskere

Øystein Spjelkavik  |  Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA
Felt: arbeidsinkludering

Erik Falkum, Helen Bull, June U. Lystad  |  Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF
Felt: arbeidsinkludering, arbeid som medisin

Liv Grethe Kinn  |  Høgskulen på Vestlandet

 

Pågående forskningsprosjekter:

  1. Arbeidsfellesskap i Fontenehus – en kvalitativ studie av ansattes erfaringer. Forsker: Liv Grethe Kinn, Høgskulen på Vestlandet

Internasjonal forskning

The Program for Clubhouse Research (PCR) was created in January 2000 through an affiliation between the University of Massachusetts Medical School (UMMS) and Clubhouse International.

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer