Ung kvelder

Ung på huset arrangerer ung kvelder sammen der de unge møtes og finner på noe sosialt sammen. Et godt sosialt fellesskap er viktig for alle!

Det er en liten pause i ung kveldene i løpet av sommeren 2020, men vi er tilbake med mer informasjon til høsten.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer