Ukeplan – gjenåpning

Ukeplan for Fontenehuset Asker

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

 

08.45-09.00 Kaffe

video+hus

Kaffe

video+hus

Kaffe

video+hus

Kaffe

video+hus

Kaffe video+hus
09.00-09.15 Morgenmøte

video+hus

Morgenmøte

video+hus

Morgenmøte

video+hus

Morgenmøte

video+hus

Morgenmøte

video+hus

09.15-09:45 Arbeidsmøte

video+hus

Arbeidsmøte

video+hus

Arbeidsmøte

video+hus

Arbeidsmøte

video+hus

Arbeidsmøte

Video+hus

9:45-10:30 Drift på huset Drift på huset Drift på huset Drift på huset Drift på huset

 

10.00 Spriting Spriting Spriting Spriting Spriting
10.45-11.30

 

Drift på huset Planlegge sosiale samlinger

video+hus

Facebook og Instagram

video+hus

 

“Min karriere”

video+hus

Husmøte

(partallsuker)

Video+hus

11.30-11.45 Spriting Spriting Spriting Spriting Spriting
12.00-13.00 Lunsj

Utekafe (videomøte hvis regn)

Lunsj

Utekafe (videomøte

hvis regn)

Lunsj

Utekafe (videomøte

hvis regn)

Lunsj

Utekafe (videomøte hvis regn)

Lunsj

Utekafe

(videomøte hvis regn)

13.15-13.45 Tur Tur Tur Tur Tur
  Arbeidsmøte

Video+hus

Arbeidsmøte

Video+hus

Arbeidsmøte

Video+hus

Arbeidsmøte

Video+hus

Arbeidsmøte

Video+hus

13.45-14.30 Teams opplæring

video+hus

Teams opplæring

video+hus

Teams opplæring

video+hus

Teams opplæring

video+hus

Teams opplæring

video+hus

14.30-15.15 Ungmøte

video+hus

Drift på huset Drift på huset Drift på huset Ukeslutt

video+hus

15.15-15.45 Utvask Utvask Utvask Utvask Utvask
15.00-17.30   Digital Ungkonferansevideo+hus      
Sosialt program   17.30-19.00

Ungkveld

oddetalls uker

16.00-18.00

Klubbkveld

   

 

  • Åpningstid 08.30-16.00
  • For å komme på huset, ring 66 79 88 69 eller drop-in på huset (maks 20 pers på huset)
  • Alle møtene går parallelt på huset og i form av videokonferanser
  • Fontenehuset Asker er steng torsdag 21.mai (Kristi himmelfartsdag)
  • For jobb- og studiestøtte, kontakt Asifa (40 46 76 70)
  • For data og IT støtte, kontakt Alina (91 31 01 05)

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer