Tankespinn

Velkommen til Tankespinn! Bloggen tilhører unge på Fontenehuset Asker:

www.tankespinn.info

Instagram: Tanke_spinn

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer