Ung på huset

Hva er Ung på huset? Unge medlemmer på Fontenehuset Asker i alderen 16-30 år.

dav
Eliann Stålem Berg, medarbeider Ung på huset

Eliann Stålem Berg er ansatt som medarbeider.

Følg vår blogg og Instagram: Tankespinn

Litt om ung på huset
Under våre faste møter administrerer vi prosjektene våre og lufter og diskuterer nye ideer. Vårt fokus er på å bygge trygghet og gode sosiale relasjoner, få nye venner og et større nettverk. Vårt ønske er å nå ut til ungdom, unge voksne og støttepersoner rundt personer med psykiske helseutfordringer.
På vår blogg Tankespinn skriver vi om temaer som dukker opp i hverdagslivet, oppturer, nedturer og utfordringer. I samsvar med bloggen har vi opprettet en instagramkonto kalt Tankespinn.

Ett annet prosjekt er å utarbeide et godt samarbeid med kommunene, helse- og sosialsektoren, hjelpeinstanser og lignende arenaer hvor unge møtes, ved å holde foredrag om psykiske helseutfordringer og vårt arbeid på Fontenehuset.
Samtidig som vi er en selvstendig gruppe er vi en del av arbeidsfellesskapet på fontenehuset og deltar i alle husets daglige oppgaver og prosjekter.

Velkommen til oss!
Har du spørsmål ta kontakt med Eliann på 95279566/ eliann@fontenehuset-asker.no

I Ung på huset kan du få:

 • en grunn til å stå opp
 • et sted å starte forsiktig
 • et fellesskap der du trengs
 • du blir møtt av andre unge
 • vi ønsker at du skal føle deg “møtt, forstått og verdsatt”

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Scheibler.

 

I styringsgruppen er:

 • Ingjerd Ardouane- Oppfølgingstjenesten Asker og Bærum
 • Lars Engebretsen- NAV Asker Ungdomsteam
 • Turid Foss- Ambulant team for barn og unge
 • Lene Hunnicke Jensen- TIPS Asker
 • Sofia Ostmann – Utekontakten
 • Kaja Borgersen- medlemsrepresentant fra Ung på huset FHA

 

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer