Ung på huset

Hva er Ung på huset? 

Unge medlemmer på Fontenehuset Asker i alderen 16-30 år.

Litt om ung på huset
Det er mange unge på Innovasjonsenheten på Fontenehuset. Sammen administrerer vi prosjektene våre og lufter og diskuterer nye ideer. Vårt fokus er på å bygge trygghet og gode sosiale relasjoner, få nye venner og et større nettverk. Vårt ønske er å nå ut til ungdom, unge voksne og støttepersoner rundt personer med psykiske helseutfordringer.

Ett annet prosjekt er å utarbeide et godt samarbeid med kommunene, helse- og sosialsektoren, hjelpeinstanser og lignende arenaer hvor unge møtes, ved å holde foredrag om psykiske helseutfordringer og vårt arbeid på Fontenehuset.
Samtidig som vi er en selvstendig gruppe er vi en del av arbeidsfellesskapet på fontenehuset og deltar i alle husets daglige oppgaver og prosjekter.

Ungkveld. Annenhver torsdag i oddetalsukene har vi Ungkveld. Vi samles kl.16 -19 og finner på hyggelige ting sammen.

Velkommen til oss!
Har du spørsmål, ring oss eller send sms på telefon: 90760440 eller send en mail til post@fontenehuset-asker.no

I Ung på huset kan du få:

  • en grunn til å stå opp
  • et sted å starte forsiktig
  • et fellesskap der du trengs
  • du blir møtt av andre unge
  • vi ønsker at du skal føle deg “møtt, forstått og verdsatt”

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt psykiske helseutfordringer