UKENS LUNSJ

Grunnet korona-tiltak, foregår ingen matlaging eller servering på huset i denne perioden.

For lunsj meny, kom på fontenehuset, eller , for medlemmer, se teams eller interngruppe på Facebook.
Lunsjen koster 30 kr og du må ha satt deg opp på listen før kl. 10.30 i resepsjonen eller ring 66 79 88 69 for å melde deg til lunsj.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer