UKENS LUNSJ

Sommerukene

Fra kl 12.00-13.00

Gjennom sommeren har vi stadige overraskelser på kjøkkenet. Hvis det er viktig for deg å vite hva det er til lunsj kan du ringe inn samme morgen og forhøre deg om hva kjøkkengruppen tenker å servere den aktuelle dagen.

Lunsjen koster 30kr og du må ha satt deg opp på listen før kl. 10.30 i resepsjonen eller ring til kontortelefonen på 66 79 88 69 for å melde deg til lunsj.

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer