Sosialt program

Kom på huset og se på fritidstavlen vår!

For å nevne noe har vi vært på; gatemeglingskurs, konserter, kino, turer i skog og mark og sommertur til Hvasser. Mulighetene er mange og Fritidsgruppen jobber kontinuerlig med gode arrangementer for våre medlemmer.

Bli med på å planlegge fritidsprogrammet fremover. Sosialt program har møte hver fredag kl.13.45 på Fontenehuset.

Klubbkveld hver onsdag kl. 16.00 – 19.00 på Fontenehuset Asker.

Ungkveld annenhver torsdag kl. 16.00 – 19.00 (oddetalssuker)

Sosial søndag arrangeres  hver første søndag i måneden kl. 12-16.

Se mer om vårt sosiale program på tavlen på Fontenehuset.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt psykiske helseutfordringer