Fritidsprogram

Kom på huset og se på fritidstavlen vår!

For å nevne noe; gatemeglingskurs, konserter, kino, turer i skog og mark og sommertur til Hvasser. Mulighetene er mange og Fritidsgruppen jobber kontinuerlig med gode arrangementer for våre medlemmer.

Klubbkveld hver onsdag kl. 16-1900 på Fontenehuset Asker.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer