Sosialt program

Kom på huset og se på fritidstavlen vår!

For å nevne noe har vi vært på; gatemeglingskurs, konserter, kino, turer i skog og mark og sommertur til Hvasser. Mulighetene er mange og Fritidsgruppen jobber kontinuerlig med gode arrangementer for våre medlemmer.

Bli med på å planlegge fritidsprogrammet fremover. Sosialt program har møte hver mandag kl.13.45 på Fontenehuset.

Klubbkveld hver onsdag kl. 16.00 – 18.00 på Fontenehuset Asker.

Ungkveld hver tirsdag kl. 16.00 – 19.00

Sosial søndag arrangeres vanligvis hver første søndag i måneden. Dette utgår foreløpig grunnet korona. Mer info kommer senere.

Se mer om vårt sosiale program på tavlen på Fontenehuset.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer