Fritidsprogram

Program våren 2019 kommer snart!

Klubbkveld hver onsdag kl. 16-1900 på Fontenehuset Asker.

Søndagsmiddag en gang per måned:

  • 17. mars – 14. april – 12. mai – 16. juni – 14. juli 2019

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer