Fritidsprogram

Kom på huset og se på fritidstavlen vår!

For å nevne noe; gatemeglingskurs, konserter, kino, turer i skog og mark og sommertur til Hvasser. Mulighetene er mange og Fritidsgruppen jobber kontinuerlig med gode arrangementer for våre medlemmer.

Bli med på å planlegge fritidsprogrammet fremover. Sosialt program har møte hver onsdag kl.14:30 på Fontenehuset.

Klubbkveld hver onsdag kl. 16-19 på Fontenehuset Asker.

Ungkveld hver mandag i parrtallsuker kl. 16-19

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer