Fritidsprogram

Kom på huset og se på fritidstavlen vår!

For å nevne noe har vi vært på; gatemeglingskurs, konserter, kino, turer i skog og mark og sommertur til Hvasser. Mulighetene er mange og Fritidsgruppen jobber kontinuerlig med gode arrangementer for våre medlemmer.

Bli med på å planlegge fritidsprogrammet fremover. Sosialt program har møte hver onsdag kl.14.30 på Fontenehuset.

Klubbkveld hver onsdag kl. 16.00 – 19.00 på Fontenehuset Asker.

Ungkveld hver mandag i partallsuker kl. 16-19

Søndagsmiddager hver fjerde uke kl. 13-17. Oppstart 15. desember 2019

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer