Pågående prosjekter

Medlemmer deltar i ulike prosjekter på huset, det er frivillig å delta, man bestemmer selv hvor ofte man vil delta på prosjektmøtene:

  • Prosjekt Nye medlemmer
  • Strategi og utvikling
  • Handlingsplanen – gjennomføring
  • Prosjekt drift av huset
  • Prosjekt Fadderrollen
  • Jobbutvikling og nettverksbygging
  • Lyspunkt1 – jobbprosjekt
  • Sosialt program
  • Forum teater – lager forestilling til verdenskonferansen for Clubhouse International
  • Verdensdagen for psykisk helse

Er det noe du synes høres spennende ut? Bli gjerne med.

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer