Pågående prosjekter

Medlemmer deltar i ulike prosjekter på huset, det er frivillig å delta, man bestemmer selv hvor ofte man vil delta på prosjektmøtene:

  • Bærekraftsmålene – handlingsplan
  • Strategi og utvikling
  • Media og PR
  • Husavis – trykk og digitalt
  • Jobbutvikling og nettverksbygging
  • Lyspunkt1 – jobbprosjekt
  • På vei –  sosiale entreprenører
  • Forum teater – lager forestilling til verdenskonferansen for Clubhouse International
  • Skriveprosjekt

Er det noe du synes høres spennende ut? Bli gjerne med.

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer