Pågående prosjekter

Medlemmer deltar i ulike prosjekter på huset, det er frivillig å delta, man bestemmer selv hvor ofte man vil delta på prosjektmøtene:

  • Prosjekt: Konferanse om arbeidsinkludering 29. mai 2018 i Asker kulturhus
  • Selvstudium – akkrediteringsprosessen
  • Lyspunkt1 – jobbprosjekt
  • Mat på vei –  sosiale entreprenører
  • Community fridge
  • Skriveprosjekt

Er det noe du synes høres spennende ut? Bli gjerne med.

Se ukeplan for tidspunkt.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer