Pågående prosjekter

Medlemmer deltar i ulike prosjekter på huset, det er frivillig å delta, man bestemmer selv hvor ofte man vil delta på prosjektmøtene:

  • Ung og innafor – videre arbeid og samarbeid med Asker kommune
  • Overgangsarbeid
  • Prosjekt Ung på Huset
  • Prosjekt drift av huset
  • Prosjekt sosiale og digitale møteplasser
  • Strategi og utvikling
  • Lyspunkt1 – jobbprosjekt
  • Sosialt program
  • IKT
  • Merkedager for psykisk helse

Er det noe du synes høres spennende ut? Bli gjerne med.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer