Ukeplan

Høsten/Vinteren 2019

Alle grupper foregår på klubbhuset  dersom ikke annet er spesifisert. I tillegg har vi jevnlig tilbud om økonomisk rådgivning (privatøkonomi) v/ Brukertorget.

Sist oppdatert 14.november 2019

 

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer