Ukeplan

Her ser du hva som skjer på huset til hvilken tid. Alle møter er åpne for alle, og du er velkommen til alle planer vi har!

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt psykiske helseutfordringer