Ukeplan

Våren 2018

Alle grupper foregår på klubbhuset  dersom ikke annet er spesifisert. I tillegg har vi jevnlig tilbud om økonomisk rådgivning (privatøkonomi) v/ Brukertorget.

Sist oppdatert 03.04. 2018

 

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer