Ukeplan

Fontenehuset Asker er åpent for medlemmer og medarbeidere i form av fysisk oppmøte på Fontenehuset og møter over Webex på internett.

Fontenehuset Asker følger smittervern reglene fra myndighetene.

Høst 2020

Sist oppdatert 29. oktober 2020


Ukeplanen er foreløpig under arbeid, men vil publiseres her så snart den er klar! 

 

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer