Videos

Teamet oppsummerer akkrediteringsbesøket

Fontenehuset Asker har i perioden 3.-6. september gjennomført steg 3 i akkrediteringsprosessen: “The Accreditation Visit”. Besøket ble gjennomført av Louise Icoonagh og Aki Laitinen fra Clubhouse Interntational Faculty.

I oppsummeringen i “The Preleminary Findings Meeting” fokuserte akkrediteringsteamet på følgende styrker ved Fontenehuset Asker:

  • god statistikk på medlemmer i jobb
  • to sterke arbeidsenheter, kjøkken og kontor
  • en vibrerende arbeidsorientert dag
  • gode muligheter for studiestøtte
  • en jobbklubb som utvikler medlemmenes ressurser i jobbsøk
  • et sterkt program for arbeid med støtte (Supported Employment) med god tilgang til arbeid i støttende miljøer
  • et sterkt reach-out system
  • fine, lyse lokaler med sentral beliggenhet som gir mulighet for fortsatt vekst
  • et proaktivt og godt sammensatt styre

Videre prosess: Om seks uker vil Clubhouse International sluttføre Fontenehuset Asker sin akkrediteringsrapport. Teamets foreløpige funn som peker i positiv retning mot akkreditering.

Helsedirektoratet støtter fontenehusene i Norge med et årlig driftstilskudd. Etter fire års drift forventer Helsedirektoratet at klubbhusene oppnår akkreditering.

De syv psykiske helserettighetene

Psykolog, professor i helsepsykologi og fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Arne Holte, redegjør for de syv psykiske helserettighetene.  Fontenehuset Asker legger dette til grunn i sin faglige plattform.