Referat husmøte 15.mai.2020

Tilstede: Asifa, Stine, Marius, David, Jon Petter, Elisabeth, Oda, Mona, Michaela, Alina, Aud Helene, Ola, Tor Steinar, Per, Ingrid,

 

Møteleder: Kari

Ordstyrer: Marius

Referent: Oda

 

Agenda:

Sak 1 – Gjenåpning av Fontenehuset v/Stine

Sak 2 – PC begrensninger v/Alina

Eventuelt

 

Sak 1 –  Gjenåpning av Fontenehuset v/Stine

Stine starter med å fortelle litt om hvordan åpningen av huset har vært så langt og hva vi bestemte forrige møte om hvordan huset skulle åpnes. I går hadde vi et evalueringsmøte om hva som har vært bra og hva som ikke har vært så bra, referatet fra dette møtet ble sendt ut på sms. Oda går gjennom referatet fra møtet i går, og forslaget til endring er som følger:

 

Forslag

Fra mandag kjører vi to enheter. 20 personer totalt på huset, ikke teller hver enhet. Prøver å legge møter som ikke går på drift av huset utenfor huset og finner eksterne møtelokaler. Førstemann til mølla for de som kommer til huset. Koordinator har oversikt over hvem som er på huset/går fra huset.

  1. ha det hyggelig
  2. hygiene

 

2 senarioer:

  • Skal folk ringe inn?
  • Skal det være drop-in?

 

At vi altså går bort fra faste grupper og går over til førstemann til mølla og at man kan være på huset så lenge man vil og at noen kan gå inn når noen går ut, dette er ikke noe vi har diskutert. Vi tar en runde og hører hva alle mener om 20 stk på huset.

 

Husmøtet vedtar ved konsensus at huset skal være åpent for 20 stk på to enheter.

 

Videre går vi en runde rundt alle på møtet hva de tenker er best av å ringe inn og melde seg på eller om man har drop-in på døra.

Vi diskuterer også dette med å ha en koordinator uansett om vi skal ringe eller ha drop-in.

Forslag om drop-in for de to første dagene/den førstkommende uka.

Vi diskuterer forslag om kombinasjon av å ringe inn og ha drop-in i døra.

 

Forslag: VEDTATT PÅ HUSMØTET 15.MAI VED KONSENSUS.

Vi åpner for 20 stk fra mandag med 2 enheter. Det vil bli drop-in og for de som vil kan man ringe inn og holde av en plass i 30 min, etter 30 min mister de plassen. Om det er fullt er det mulighet for å ringe tilbake senere. Om man først har kommet på huset kan man ikke holde plassen sin hele dagen/mange timer om man skal ut av huset over lengre tid. Man kan være ute av huset i 30 min når man har fått en plass på Fontenehuset for dagen. Om man har en plass og går ut av huset over lenger tid enn 30 minutter, har da mulighet for å ringe inn eller komme på drop-in på nytt etter at man har vært ute fra huset for å se om det er plass. Alle må være med på å opprettholde smittetiltak når man er på huset, dette er påbudt. Alle påmeldinger på telefon må være på kontortelefonen på nummer 91 24 95 08. Alle andre påmeldinger til andre telefoner blir ikke markert som gyldige.

 

 

Sak 2 – PC begrensninger v/Alina

Ideen er å endre litt hva som er tilgjengelig på pc-ene på huset. Det er noen medlemmer som har vært inne på enkelte sider som ikke skal være på huset.

Forslag er da at det kun er visse programmer og nettsider som er lov til å bruke, eller om vi skal holde bruken av pc-ene lik åpne slik som de er i dag. Videre er det da snakk om at dette som blir sperret er eksempelvis upassende nettsider.

 

Det blir vedtatt ved konsensus.

 

Det snakkes også om tankene rundt teams og at alle medlemmer får tilgang til dette. Der har man også mulighet for å lagre private dokumenter uten at noen andre kan se det. Teams kan enkelt brukes til å jobbe sammen selv 0om man ikke er på huset. Det blir opplæring i Teams hver dag neste uke. De som vil ha tilgang til Temas kan ta kontakt med Alina på alina@fontenehuset-asker.no eller på kjøkkentelefonen 91 31 01 05.

 

 

Eventuelt

17.mai innlegg

Vi oppfordrer alle medlemmer og medarbeidere til å sende inn bilder fra sin 17.mai feiring enten til mail: mediafha@hotmail.com eller på SMS/MMS til ung telefonen på nummer 90 76 04 40. Det kan være bilder av alt mulig fra flagg og 17.mai pynt, kaker/mat og glade mennesker! Fristen for å sende inn bilder er på 17.mai klokken 15.00. Alle bilder som sendes inn blir automatisk markert som godkjente for offentlige sosiale medier.

 

Matutdeling

Kan folk ringe inn/sende SMS og holde av poser i dag? Ja, det er greit men da må man sette en tid for når man kommer.

 

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer