Prosjekter

  • Brosjyre
  • Presentere oss for samarbeidspartnere
  • Personlig Plan
  • Human accept refleksjonskveld
  • Media og PR
  • Ungdag

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer