Prosjekter

  • Brosjyre
  • Presentere oss for samarbeidspartnere
  • Personlig Plan
  • The Human Aspect refleksjonskveld
  • Media og PR
  • Ung workshop med Asker kommune m.fl.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer