Fontenehuset inngår samarbeid med Epleslang

19748870_10154511886485826_2771065178777010872_n
Kristin (leder Fontenehuset) og Anne (leder Epleslang)

kjøp-stor@2xNYHET: Fontenehuset Asker inngår samarbeid med Epleslang fra høsten 2017.

Avtalen innebærer at medlemmer kan få lønnet arbeid med epleplukking fra 28. august til ca 15. oktober. Epleslang drives av sosiale entreprenører og skaper jobb til mennesker med psykiske og fysiske helseutfordringer ved å høste byens eplehager.

Interessert? Ta kontakt med Marina eller Kristin på klubbhuset.
E: post@fontenehuset-asker.no

http://epleslang.com/

Unge holdt foredrag på Ramstad skole

Den 19. juni 2017 holdt Ung på Fontenehuset Asker foredrag for 120 tiendeklassinger på Ramstad skole.

I fokus var psykisk helse og vanskelige overganger i ungdomstiden.

-Takk for at vi fikk dele med engasjerte og kloke elever, sier Eliann Stålem Berg.

Elevene satt som tente lys.

Ønsker du skolebesøk til din skole: ta kontakt med eliann@fontenehuset-asker.no  

Karriereveiledning workshop i august og september 2017

Bli med på Karriereveiledning workshop tre ganger på Fontenehuset Asker: profilbilde

 • 29. august kl 10.30 – 12.00
 • 5. september kl 10.30 – 12.00
 • 12. september kl 10.30 – 12.00

Tema

Selvinnsikt – muligheter – valg.
Fremtidens arbeidsmarked. Hva skjer?

Det blir noe teori, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Clare Seville er en erfaren karriereveileder som jobber på veiledningssenteret i Asker og Bærum som ligger i Sandvika. Veiledningssenteret tilbyr gratis karriereveiledning til voksne. Hun har jobbet som lærer og rådgiver i videregående skole i over 20 år, har vært rektor og er forfatter av litteratur om karriereveiledning. Hun  er spesielt opptatt av hvordan karriereveiledning i grupper kan være lærerikt og nyttig for å gi selvinnsikt og åpne for nye muligheter, og skrev en master om dette i 2012. Forelesninger, workshops og artikler om karrierelæring er en viktig del av hennes arbeid.

Mitt møte med Fontenehuset: Stina

stina 1
Tekst: Stina

Det første jeg la merke til da jeg kom innom FHA var den vennlige, rolige atmosfæren. Åpne lokaler, samtidig små hyggelige hjørner. Og i disse flotte lokaler ble jeg møtt av mennesker som fikk meg til å føle likeverd, respekt. Jeg følte meg sett.

Ingen forventninger, men med interesse for hvem jeg var. Og ikke hva som feilte meg, eller hva jeg burde gjøre eller hadde gjort.

Isteden ble jeg invitert til å være med i et fellesskap, hvor mine livserfaringer, og min kunnskap betydde noe. Jeg merket at jeg fikk mer glede i hverdagen, og det igjen bidro til at jeg fikk lyst til å dele, vise omsorg for andre.

Jeg fikk mer overskudd, energi fra dette stedet, disse flotte, gode menneskene. Jeg har vært i gode arbeidsmiljøer og gode fellesskap tidligere. Men det som er så unikt med dette stedet er at du kommer som du er, uavhengig av dagsform, og du mottar så mye omsorg og støtte. Og det gjør noe med deg.

Det er som en plante, som får den riktige næring, lys, som gjør at den vokser. Uavhengig av hvilken plante det er snakk om, og hvilke behov den har.

Alle mennesker på jord fortjener å være i et miljø som FHA representerer. Der du føler deg unik og verdifull for den du er. Jeg er hundre prosent sikker på at man får det bedre av å være her. Det handler om samhold og tilhørighet, alle mennesker trenger det for å ivareta en god helse.

Bli med på kurs i god selvfølelse

Velkommen til kurs i “God selvfølelse” på Fontenehuset Asker ved Stina Jørgensen.

Vi mennesker opplever utfordringer i livet, der motgang er en del av det.  Det kan være å miste jobben eller en god venn, et familiemedlem og så videre. Noen ganger er dette utenfor vår kontroll, men det vi kan styre, er hvordan vi takler denne motgangen. Og det er her en god selvfølelse kommer inn.

På kurset vil du:

 • lære å identifisere  tanker og følelser
 • bli klar over egne verdier
 • lære mer om hva en god selvfølelse er
 • utvikle dine kommunikasjonsferdigheter og sosial kompetanse
 • lære å bygge og vedlikeholde den gode selvfølelsen

Kurset gjennomføres på Fontenehuset Asker i Skysstasjonen 11B:

 • Tirsdag 30. mai kl. 1015-1200
 • Tirsdag 6. juni kl. 1015-1200
 • Tirsdag 13. juni kl. 1015-1200

Du er hjertelig velkommen, håper vi ses! 😊

Stina Jørgensen er utdannet fengselsbetjent og har arbeidet med kognitiv atferdsterapi i grupper, holdt kurs i mindfullness, samt motiverende intervju og medisinsk yoga.  Stina har jobbet med å motivere, støtte og veilede mennesker i ulike endringsprosesser i nesten 20 år.

 

Tilbud om individuell økonomisk rådgivning for medlemmer

Fontenehuset Asker har inngått samarbeid med Brukertorget Asker kommune om individuell veiledning innen personlig økonomi èn gang per måned på Fontenehuset framover:

 • 12. juni kl. 1330-15
 • 3. juli kl. 1330-15
 • 8. august kl. 1330-15
 • 4. september kl. 1330-15

Lav terskel! Kom med dine problemstillinger. Taushetsplikt.

Nye videoworkshops på Fontenehuset Asker

Vil du være med å utforme ideer, dele og skape historier, lære videoproduksjon og videoverktøy, eller øve på å være foran kamera?

Nadina Helen Bakos 2017
Helen Bakos, sosial entreprenør og filmskaper

Vi skal lage 3 kortfilmer om Fontenehuset Asker. Helen Bakos som er filmskaper og produsent er ansvarlig for prosjektet.

 • 11. mai kl. 13.30-15.30 – Utforme og skrive historier i grupper
 • 18. mai kl. 13.30-15.30 – Fortsette med historiene & lage produksjonsplan
 • 24. mai (ons) kl. 13.30-14.30 – Filmproduksjon
 • 01. juni kl. 13.30-14.30 – Filmproduksjon
 • 22. juni kl. 13.30-14.30 – Filmredigering
 • 28. juni (ons) kl.  13.30-14.30 – FILMPREMIERE- FILMVISNING

 

Asker kommune – først ut blant kommunene med overgangsarbeid

Den 4. mai 2017 ble det klart at Asker kommune og Fontenehuset Asker har blitt enige om opprettelse av en plass for overgangsarbeid i kommunen. NAV Asker er første arbeidsgiver ut. Denne form for ordinært arbeid fungerer som et springbrett inn i det ordinære arbeidslivet, viser erfaring fra fontenehusene.

oa2
Fra venstre: Kristin Walstad (daglig leder Fontenehuset Asker), Marina L. Pavlak (medarbeider Fontenehuset Asker), Jostein Bø (HR-sjef Asker kommune) og Stine Førli (juridisk rådgiver Asker kommune).

 

 • For å møte fremtidens utfordringer må Asker kommune styrke organisasjonens innovasjonsevne. Avtale om overgangsarbeid i samarbeid med Fontenehuset Asker er en sosial innovasjon innenfor feltet arbeidsinkludering. Jeg er stolt av at Asker – mulighetenes kommune, nå kan være en døråpner til det ordinære arbeidslivet for mennesker som har hatt en psykisk helseutfordring. Derfor ønsker jeg samarbeidet med Fontenehuset Asker velkommen, sier  Jostein Bø, HR-sjef Asker kommune

 • Jeg er glad for at de juridiske aspektene i avtalen om overgangsarbeid falt på plass slik at vi kunne få til dette samarbeidet, sier Stine Førlie, juridisk rådgiver HR, Asker kommune

  kake-steen
  Sjef i NAV Asker, Wenche Steen til høyre, og medarbeider Marina L. Pavlak til venstre.


 • Det er en stor glede for NAV Asker å kunne tilby overgangsarbeid til mennesker som er medlemmer av Fontenehuset Asker. NAV Asker og Fontenehuset Asker har fra oppstarten samarbeidet godt. Avtalen om overgangsarbeid vil ytterligere styrke det gode samarbeidet. Overgangsarbeid gir folk som har falt ut av arbeidsmarkedet en ny mulighet til å prøve seg i arbeid igjen. Personene som skal jobbe i NAV Asker, mottar ordinær lønn, utfører reelle arbeidsoppgaver og deltar aktivt i arbeidsmiljøet. Jeg vil oppfordre andre bedrifter til å gjøre det samme. Gjør en forskjell, gi mennesker en mulighet! Wenche Steen, sjef NAV Asker

 • I Norge er arbeidsplassen en av de viktigste møteplassene i samfunnet. Erfaringer fra klubbhus over hele verden viser at overgangsarbeidet fungerer som et springbrett til ordinært arbeid. Opplevelse av egenverd er nært knyttet opp til det å ha en jobb. Jeg vil derfor takke Asker kommune og NAV Asker for samarbeidet så langt, og vi ser frem til videre dialog. Kristin Walstad, daglig leder Fontenehuset Asker

 • Mange av medlemmene på Fontenehuset ønsker å bidra mer i samfunnet, dele av sine kunnskaper, ta i bruk sine evner og være en del av et arbeidsmiljø.  Overgangsarbeid gir denne muligheten og er et viktig steg i retning av ordinær jobb. Marina Langmo Pavlak, medarbeider Fontenehuset Asker

Fakta

 • Overgangsarbeid er fontenehusenes eget arbeidstreningsprogram.
 • Det er oppgaver i det ordinære arbeidslivet. Fontenehusene kontakter arbeidsgivere og utvikler stillinger (opptil 50 %) som husene disponerer for sine medlemmer.
 • Jobben er enkel med arbeidsoppgaver de fleste kan mestre. Målet er at medlemmer skal få anledning til å prøve seg i arbeidslivet, få en lønnsslipp og forholde seg til sjefer, kolleger, faste arbeidstider og utføre pålagte oppgaver.
 • Medlemmer kan inneha en stilling i 6-9 måneder.
 • Typiske jobber er kontorstillinger med ansvar for post og postombæring, resepsjonsjobber, kantine, butikk, renhold og enklere produksjons- og assistentjobber.

Fontenehusene står for utvelgelse av medlemmer til stillingen, har ansvar for all opplæring og støtter medlemmet og arbeidsgiver i arbeidsperioden. Hovedkriteriet for å få overgangsarbeid er egen motivasjon for arbeid.

Overgangsarbeidets form reduserer det psykiske presset på medlemmer som tidligere har opplevd mange nederlag i arbeidslivet og gjør det lettere for mange å prøve seg igjen.

Erfaring viser at overgangsarbeid er et springbrett til videre ordinært arbeid.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer