Fontenehuset Asker på Teams!

Som et resultat av den bratte læringskurven vi har hatt den siste tiden, jobber vi i disse dager med at alle medlemmer skal få tilgang til sin egen Teams konto.

På denne måten kan alle medlemmer være med på oppgaver, prosjekter, møter og annet som foregår på huset. Teams fungerer også som en god kommunikasjonskanal internt for Fontenehuset Asker. Det å utvikle seg videre innen verktøy som dette er god læring innen flere aspekter i livet – både jobb, studier og personlig.

På huset og på Webex har vi nå opplæring i Teams hver dag for våre medlemmer.

Lunsj samtale med psykiater Anne Kristine Bergem

I dag hadde vi nok en gang besøk av psykiater Anne Kristine Bergem! Tusen takk for at du kom til oss i dag. Sjekk ut videoopptaket fra dagens samtale på vår Facebook ⭐️
https://www.facebook.com/1644963712421146/posts/2704104543173719/?vh=e&d=n

#fha #psykiskhelse #sterkeresammen#community #tilbaketilhverdagen

Nyhetsbrev fra Fontenehuset Asker

Fontenehuset Asker i en digital hverdag

Den siste perioden på Fontenehuset Asker har vært en spesielt spennende periode. 12. mars kom beskjeden om at vi midlertidig måtte stenge dørene på huset på grunn av den unike situasjonen som råder i landet. Umiddelbart begynte arbeidet for å kunne være tilgjengelig for alle våre medlemmer i en sårbar tid, drive de viktige pågående prosessene videre, samt som vi etter hvert oppdaget – vi skulle fortsette utviklingen av huset for å klare å levere i henhold til helt nye utfordringer.

Prioritet nummer en var å få kontakt med medlemmene våre. Vi har våre faste kanaler for å nå de som ikke møter opp på huset – og disse ble tatt i bruk i fulle monn for å nå alle våre medlemmer. Vi ringte og hadde kontakt med samtlige medlemmer og kartla i hvilken grad de ønsker kontakt i den kommende perioden. Vi åpnet opp vår interne facebookside for å kunne gi hverandre informasjon, tips og råd for å håndtere denne perioden. Videre ble det sendt ut sms til alle sammen om at vi allerede dag nummer to kunne tilby et Virtuelt Fontenehus i Asker ved å logge seg på Webex videokonferanse systemet. Det ble bestemt at vi skulle «holde huset åpnet» på nett fra kl 10:00 – 16:00 hver dag. Vi satte i gang med våre daglige møter og grupper for å opprettholde struktur, forutsigbarhet og fellesskap.

Tilgjengelighet for våre medlemmer. Da vi fikk kartlagt hvilke behov det var blant våre medlemmer søkte vi midler fra Gjensidigestiftelsen slik at vi kunne hjelpe de av våre medlemmer som ønsket det, til å komme på nett. Dette ga uttelling: Vi har mottatt kr 130.000 til fra Gjensidigestiftelsen til støtte for medlemmene våre, slik at alle som ønsker det kan få digital tilgang og støtte.

Men vi vil ha enda mer: i skrivende stund ligger det også en søknad om midler til mer digitalt utstyr hos Elkjøp. Alt av utstyr vi har tilgjengelig pr i dag lånes ut til medlemmer som har behov.

Digital utvikling. Vi har leid inn en teknisk rådgiver til å hjelpe oss videre slik at denne situasjonen vi nå er i kan flyte mest mulig smertefritt, samt at vi nå benytter oss av at vi ble kastet ut i en utviklingsprosess på det digitale området. Dette ønsker vi selvfølgelig å utvikle videre, slik at det digitale blir en integrert del av vår fontenehusdrift i tiden fremover, også når huset igjen blir åpent for våre medlemmer. Vi ser for oss en masse spennende muligheter for enda større inkludering på sikt og muligheten for å være ledende på denne utviklingen. Fokus er nytenking, utvikling og gjennomføring!

«Webex dagene» – altså vår hverdag på nettet, går veldig bra og mange er svært fornøyd med denne løsningen. Inne på denne siden har vi arbeidsorientert dag fra kl. 10-16 hver dag, hvor medlemmer og medarbeidere jobber sammen for å drifte huset i henhold til de oppgavene som nå oppstår underveis. Fontenehusmodellen er fortsatt vår bærebjelke – og etterleves til det fulle i dette rommet. Her jobbes det side by side, med mål om fellesskap, mening og mestring!

Vi har grupper som Media og PR, Jobbklubb, Digital drift og utvikling, Sosialt program, Ung på huset, Fysisk aktivitet, Tilbredning av lunsj, Kulturlunsj og begynner og avslutter hver dag med arbeidsmøter.

Litt om noen av våre pågående grupper:
Media og PR gruppen har daglige møtetider. Denne gruppen er
selvfølgelig i sitt ess i en periode med fullt fokus på digitale flater. Med mål om å nå alle våre medlemmer og samarbeidspartnere har vi tenkt nytt på mange områder. Her gjelder det å være på til enhver tid, i tillegg til å gjennomføre de allerede planlagte utviklingsaktivitetene våre.  Vi jobber med facebook eksternt og internt, instagram, hjemmeside som skal oppjusteres, digital husavis, skriver artikler og lager undersøkelser til våre medlemmer for diverse kartleggingsbehov.

Digital drift og utvikling har også daglige møter hvor vi jobber rundt dette med å få alle medlemmer som ønsker det å «komme på» enklest mulig. Vi jobber med å endre nettsiden slik at også medlemmer kan benytte denne enkelt med færrest mulig mellompunkter for å kunne delta i vår digitale hverdag. Vi vil skape en felles plattform, kun en adresse å forholde seg til og med brukervennlige verktøy, for å gjøre terskelen for deltakelse lavest mulig. Utprøving og undersøkelser rundt hvilken kanal som er best for dokumentdeling og felles lagring, slik at alle medlemmer og medarbeidere fra hver sin stue, kan bidra i den daglige driften av huset. Og selvfølgelig – hvordan kan vi dra dette videre inn i den permanente, fremtidige driften av huset.

Sosialt program. Vi setter i gang stor tankevirksomhet, utveksler forslag og undersøker mulighetene for planlegging av hva vi på Fontenehuset Asker skal gjøre fremover mot – og i sommer. Dette skaper optimisme blant både medlemmer og medarbeidere – for ja, alt vil bli normalt igjen, og ja vi skal atter igjen møtes fysisk. Det jobbes nå for å skape et godt påskeprogram. Det jobbes aktivt for å få til en løsning hvor vi får hentet mat på matsentralen igjen for å kunne lage «matposer» til medlemmene

Tilbereding av lunsj. Vi samles foran skjermen og tilbereder lunsjen sammen fra hver vårt kjøkken, mens vi skravler og koser oss.

Kulturlunsj. Målet for denne gruppen er å ha en hyggelig og meningsfull felleslunsj, med temaer som bestemmes i fellesskap foregående dag. Alle kan være med som deltaker eller arrangør. Eksempler på noe av hva vi har gjennomført frem til nå: 3D museumomvisninger i verden, felles sang og diktopplesning, dele en ting fra ditt hjem som du setter stor pris på og dele med de andre grunnen for at dette betyr mye for deg, Kahoot og quiz, fyll favorittkoppen med noe godt – og del hvorfor akkurat denne er favorittkoppen, anbefale tv-serier/filmer, podkaster, bøker…, gi hverandre inspirasjon til “hva kan man gjøre og finne på” i denne isolerte tiden, ha ulike oppgaver gjennom helgen, for så å dele i uken osv, osv.

Jobbklubb. Vi har jobbklubb 3 ganger i uken der vi sammen med medlemmene planlegger og gjennomfører ulike tema knyttet til jobbsøk, studiemuligheter, sette seg mål, bli bevisst seg selv og sin kompetanse, jobbe med mestring og trygger på å ufarliggjøre kontakt med potensielle arbeidsgivere. Viktigheten for å fremme psykisk helse og å være delaktig i det norske samfunnet og arbeidslivet  fremheves. Medlemmene får også jobb og studieveiledning på nett i grupper og en-til-en uti fra behovet. Vi er også i dialog med flere bedrifter innen landbruksbransjen for våre medlemmer for ordinært arbeid.  Kontakten med de som er ute i OA (overgangsarbeid) opprettholdes godt i denne perioden også.

Ung på huset. Mange i ung på huset gjengen har vært svært aktive på de ulike felles-møtene våre på webex, og har stor driv i både sosialt program og media og PR gruppe. I tillegg har vi arrangert påske kahoot og delt tips til inne og ute aktiviteter på ungkveld. Vi har faste ungmøter hvor vi har snakket mye om hvordan vi kan nå og støtte hverandre i den perioden vi nå er inne i. Vi har snakket mye sammen på telefon og hatt mye kontakt over sms.

Sosiale kvelder. Mandag kveld har vi ung på huset samling og onsdager har vi klubbkveld, hvor vi har sosiale digitale aktiviteter drevet av medlemmer og medarbeidere etter arbeidstid.

Sosialt program på helligdager. Vi er nå på vei inn i påsken – og vi vil «holde åpent» hver dag i denne høytiden for våre medlemmer. Sammen lager vi et godt program som inneholder kombinasjon av vanlig arbeid og påskeaktiviteter.

Fysisk aktivitet. I tillegg til alt som skjer på nettet har vi lagt inn en time til fysisk aktivitet midt på dagen. Her anmoder vi alle om å ta seg en tur ut i frisk luft. Vi kan være i kontakt på telefonmøter om dette er ønskelig på disse turene. Nå har vi også satt i gang fellesturer, med «riktig antall» deltagere og god avstand, daglig.

Opprettholde et godt kosthold.
Vi vil få til en utdeling av god mat til medlemmene før påske og også i tiden fremover. Dette for å hjelpe våre medlemmer til å få i seg god og næringsrik mat og for å hjelpe til med eventuelle økonomiske utfordringer i henhold til kosthold.

Støtte. Våre vanlige støttefunksjoner opprettholder vi så normalt som mulig. Vi hjelper våre medlemmer i kontakt med NAV, boligutleiere, helseforetak og vi jobber med individuell jobb og studieveiledning (er i fortløpende kontakt med organisasjoner som har spesielle behov for arbeidskraft i denne perioden).

Vi har vært heldige å få flere webinarer med en psykiater som har samtalt med oss om den situasjonen vi nå er i og hvordan håndtere vanlige utfordringer som oppstår som en følge av denne unntakstilstanden.

Reach-out eller medlemskontakt er svært viktig for oss å jobbe med. Vi fortsetter kontinuerlig reachout til alle medlemmer med telefonsamtaler, facetime og meldinger i henhold til hvilke behov hver enkelt har.

Veien tilbake – og ut av isolasjon. Det går stort sett bra med medlemmene våre. Det er selvfølgelig en stor påkjenning med langvarig isolasjon og vi ser at dette kan bli en utfordring når vi skal tilbake til hverdagen igjen. Mange vil da slite med å komme ut av isolasjonen. Derfor har vi søkt om enda flere midler: Vi venter spent på svar fra stiftelsen Dam om vi får tilskuddsmidler (kr 200.000) til å gjennomføre et digitalt teaterprosjekt for å forberede tilbakevending til samfunnet.

Integreringsarbeid. Det er med stor entusiasme vi på tampen her kan meddele at vi har fått innvilget kr 560.000 fra IMDi til integreringsarbeid innen psykisk helse. Vi skal jobbe med dette sammen med Fontenehuset Rygge og Fontenehus Norge, som et utviklingsarbeid med nasjonal interesse der metode utvikles, dokumenteres og deles.

Foreløpig er huset stengt tom 13.4. AU tar beslutning om hva vi gjør videre etter nye føringer/påbud som ventes 8. april og i samråd med kommunen.

Følg gjerne med på Facebook og Instagram,  😊
https://www.facebook.com/fontenehusetasker/
https://www.instagram.com/fontenehuset.asker/ 

Med ønske om en god påske fra gjengen på Fontenehuset i Asker

Besøk av psykiater Anne Kristine Bergem på Webex

Vi har vært så heldige å få besøk av psykiater Anne Kristine Bergem igjen i dag. Temaet for samtalen i dag var håp og optimisme i situasjonen vi nå er i. Tusen takk for at du tok deg tid ut av dagen din for å snakke med oss.
#psykiskhelse #fha #håp #optimisme 

Sjekk ut videoen fra vårt live møte her: https://www.facebook.com/fontenehusetasker/videos/2717383368497235/

Samlingspunkt på webex påsken 2020

Til tross for fortsatt stengte dører på Fontenehuset Asker er stemningen på topp på webex hver dag; og også i påsken! Digitale møter skaper menneske treff, tilhørighet, fellesskap, samhold og gode påskedager for alle våre medlemmer. 

Vi ønsker alle dere der ute en riktig god påske! 

 

Samme konto – nytt navn på Instagram!

Vi har byttet navn på vår Instagram konto og heter nå
FONTENEHUSET.ASKER (se bildet) ⭐️
Hvis du ikke allerede følger oss, så finner du oss nå her under vårt nye navn 😁
https://www.instagram.com/fontenehuset.asker/

Ny hverdag på et virtuelt Fontenehus

Alle mennesker er av natur sosiale vesener, noe som er vanskelig i vår nye hverdag. Men vi har funnet en løsning! Fontenehuset Asker har i disse dager flyttet over til den virtuelle verden og vi er fortsatt tilgjengelige for våre medlemmer på nett over Webex videosamtaler; noe fontenehus-familien er veldig positive til.

Vi samles hver dag til våre vanlige møter, slik det også er på huset. Det var en bratt læringskurve for både medlemmer og medarbeidere å starte opp et virtuelt fontenehus, men vi mestrer den nye hverdagen og vi alle lærer mens vi går, både for oss selv og av hverandre.

Vi fulgte med da Norge ble snudd på hodet, og stilte opp med et tilbud for alle på Fontenehuset Asker fra dag én, noe vi er veldig stolte av.

Selv om vårt virtuelle fontenehus fungerer veldig bra, så vet vi også at en del av våre medlemmer ikke er tilgjengelige på nett. Derfor har vi samtidig god kontakt med alle våre medlemmer, både over telefon og SMS. Til tross for alle utfordringene vi står i nå, er målet vårt å gjøre hverdagen best mulig for alle som har Fontenehuset Asker som en støtte i hverdagen og i livet.

Våre medlemmer forteller om den nye hverdagen:

«Det blir ikke mer moro enn man lager selv i denne vanskelige perioden»

«Et virtuelt fontenehus skaper tilhørighet og hjelper meg til å holde rytme slik at jeg kan holde på de rutinene jeg pleier å gjør»

«Et virtuelt fontenehus gir alternativer til å være sosial selv om man er i karantene eller i isolasjon, her har vi en virtuell ukeplan som gjør man får strukturert hverdagen»

«Det er godt å kjenne at man kan være del av et sosialt fellesskap i denne isolerte perioden vi er i»

Informasjon til våre medlemmer

Kjære alle medlemmer på Fontenehuset Asker

Etter anbefaling fra myndighetene har vi kommet til den beslutning å holde den daglige driften av Fontenehuset Asker  stengt tom 13.april. Det vil si at våre dører er stengt, men vi holder åpent kl.10:00 – 16:00 over nettet (på webex.) Se intern fb gruppe for link til siden og møtenr.

Hver ettermiddag legger vi ut dagsplan for neste dag. Følg med! Vi vil lager en dagsplan med morgenmøter og arbeidsmøter og andre spennende møter og aktiviteter. Alt du trenger er å ha en pc eller en smart telefon som du kan koble opp til Webex.

Timeplan vil bli lagt ut her på siden, da uten møtenummer. Så til de som ønsker å bli med på Webex møtene, sjekk melding fra Fontenehuset Asker, se på vår interne side på Facebook for å få timeplan med møtenummer på og en forklaring på hvordan man kommer seg inn på webex.

Mitt første møte med Fontenehuset Asker – Monica Hagen

Mitt første møte med Fontenehuset var helt tilfeldig. Jeg hadde hørt mye positivt fra både NAV og fastlege. En dag droppet jeg bare innom, og ble møtt med et smil i resepsjonen. Omvisning fikk jeg med en gang. Etter omvisningen gikk jeg med en følelse av å være velkommen. Da tenkte jeg at dette var noe for meg. Kontor eller kjøkken tenkte jeg en stund på. Det ble kontor, og det angrer jeg ikke på. Et bedre fellesskap skal du lete lenge etter. Fontenehuset har endret mitt liv. Om du føler deg litt utenfor i samfunnet, ikke nøl med å ta kontakt.

Hilsen Monica Hagen, nytt medlem på Fontenehuset Asker

Fritidsprogram vinter 2020

Onsdag 5. februar – Svømming og bading. Sted: Holmen Svømmehall
For mer informasjon se eget oppslag på fritidstavlen.

Mandag 24. februar – Felles transport til BUA i Heggedal for lån av utstyr til aktivitetsdag  26. februar.

Onsdag 26. februar – Aktivitetsdag ute. Vi har felles utedag med vinteraktivitet. Man kan gå med eller uten ski.
For mer informasjon se eget oppslag på fritidstavlen.

Mandag 9. mars – Felles transport til BUA i Heggedal for lån av utstyr til Norefjell. Har du spørsmål? Se eget oppslag eller kontakt Bjørn Ivar.

Onsdag – fredag 11.-13. mars – Årets store vintertur: NOREFJELL Se eget oppslag på Fontenehuset Asker, for spørsmål kontakt gjerne Bjørn Ivar eller Mona.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt psykiske helseutfordringer