Vi åpner dørene den 18. april 2016

Vi ønsker nye medlemmer velkommen til oss fra mandag 18. april kl. 0900.

Våre åpningstider er mandag-fredag 0900-1500.

Det vil bli en offisiell åpning av Fontenehuset i august 2016. Før den tid vil vi gjerne bli en gjeng som skal planlegge dette arrangementet sammen.

Gode ønsker! Og velkommen til oss 🙂

 

Informasjonsmøter våren 2016: Vi kommer til din arbeidsplass

Kjære støttespiller og samarbeidspartnere i Asker og omegn,

Vi er nå inne i en etableringsfase i Fontenehuset Asker. Vi vil gjerne komme i kontakt med flere virksomheter som møter mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi ønsker å komme i kontakt med dere som møter våre potensielle medlemmer.

Vi vil være en støttespiller, og bidra til reduksjon av behovet for innleggelser, samt gi næring til ønsker og drømmer om jobb eller studier.

Vi besøker gjerne:

  • DPS virksomheter
  • Andre behandlingsinstitusjoner
  • Fastlegekontorer
  • Kommunale tjenester innen rus
  • Kommunale tjenester innen psykisk helsearbeid
  • NAV

Ta kontakt med oss på tlf. 930 22 958  eller epost: kristin@fontenehuset-asker.no for å avtale en tid.

 

Vi bygger Fontenehuset i Asker!

Med god hjelp av Haandverkerne og Hartark arkitekter bygger vi om det gamle trykkeriet i Skysstasjonen 11B, 1. etasje. Her blir det kjøkken, spiseplass, åpne kontorplasser, møterom og kontor/ stillerom. Vi gleder oss til ferdigstillelse medio april!

Helse- og omsorgskomiteen: et viktig lavterskeltilbud

«Komiteen mener at Fontenehusene er et viktig lavterskeltilbud og en utviklingsarena som utfyller det offentlige tilbudet»

I Helse- og omsorgskomiteens samlede merknader til statsbudsjettet 2015 (Innst. 11 S – 2014-2015, s.96).

Hva er et fontenehus? Velkommen til oss

Vi holder til på gateplan i Skysstasjonen 11B, Asker.

Hva er et fontenehus?

Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer.

Vi vil være en støttespiller, og bidra til reduksjon av behovet for innleggelser, samt gi næring til ønsker og drømmer om jobb eller studier.

Historien

Det var i 1948 – tre år etter verdenskrigens slutt – at det hele begynte i New York.  Tidligere pasienter ved Rockland Hospital gikk sammen og grunnla det første Fontenehus i verden. De befant seg i et vakuum etter at de ble utskrevet fra lange opphold på institusjon. De tidligere pasientene hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å klare seg på egen hånd etter utskrivningen.

Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at mange verken fikk bolig eller jobb. Nå ville de hjelpe seg selv og hverandre. I bygården som ble tatt i bruk, befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain House.

I dag finnes det over 300 Fontenehus rundt om i verden. Clubhouse International, som er Fontenehusenes paraplyorganisasjon, holder til i New York, og står ansvarlig for utviklingen av felles retningslinjer for drift av Fontenehus. De viktigste arbeidsområder er kvalitetsmåling av Fontenehusene og gjennomføring av internasjonale konferanser for Fontenehus.

Noe av det første grunnleggerne kvittet seg med, var betegnelsen tidligere pasient. Den syntes de var stigmatiserende. De dannet en klubb og kalte seg i stedet for medlemmer. I klubbfellesskapet skal medlemmene kunne friskne til i trygge omgivelser og i sitt eget tempo. Det første fontenehus knyttet også til seg sosialarbeidere. Det er siden blitt fast ansatte i alle fontenehus. De ansatte skal kunne engasjere medlemmene, men de skal aldri være flere enn at medlemmene er nødvendig for å kunne  få arbeidet gjort.

I løpet av 1980 og 90-årene har det skjedd en sterk utvikling av klubbhus i Europa og Skandinavia. I 1989 ble det vedtatt retningslinjer for driften. Retningslinjene beskriver hvilke verdier fontenehus-modellen bygger på. I 1994 ble det opprettet et internasjonalt senter for klubbhus, ICCD (Center for Clubhouse Development).  Det ligger i tilknytning til Fountain House i New York.

Nå er det fontenehus i 33 land rundt omkring på kloden. De tilbyr mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer, et arbeidsfellesskap og et sosialt fellesskap hvor medlemmene har innflytelse.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer