Stilling ledig som prosjektleder (50%) Ung på Fontenehuset Asker

Arbeidsgiver: Fontenehuset Asker
Stillingstittel: Prosjektleder, 50% engasjement i 2017
Frist: Snarest
Varighet: 12 mnd.

*

Ved Fontenehuset Asker lyses det ut stilling som prosjektleder, 50% engasjement i ungdomsprosjekt fra januar 2017. Et 1 års engasjement med arbeidssted i Asker sentrum.

Fontenehuset Asker gir unge støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier. Fontenehuset er tuftet på humanistiske verdier, og arbeider med myndiggjøring (Empowerment) som metode.

Fontenehuset Asker vil være et klubbhus som fremmer god psykisk helse, et lavterskel tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi starter nå et prosjekt for å styrke vår satsning på unge i alderen 16-30 år. Vi skal blant annet skape en trygg og god arena for sosial trening og vennskap, og gi kunnskap om mat og personlig økonomi. Vi vil tilby fritidsprogram, og legge til rette for å utvikle sosialt og profesjonelt nettverk innen arbeid og studier.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogikk/ psykologi/ HR
 • Faglig kunnskap og/ eller erfaringskompetanse om unge og psykisk helse
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • God evne til å knytte og utvikle nettverk
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Selvstendig, strukturert og initiativrik
 • Motiverende lederstil
 • Personlig egnethet og forståelse av fontenehusmodellen vil bli vektlagt

 

Lønn etter avtale.

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt daglig leder Kristin Walstad, telefon: 93022958. Kortfattet søknad og CV sendes snarest og innen 15.12.2016 til kristin@fontenehuset-asker.no

 

Om arbeidsgiveren

Fontenehuset Asker ble etablert den 18. april 2016 og har per i dag 3 ansatte og 80 medlemmer og mulige medlemmer. Fontenehuset Asker er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Det hele begynte i New York i 1948. Tidligere pasienter ved Rockland Hospital gikk sammen og grunnla det første Fontenehus i verden. De befant seg i et vakuum etter at de ble utskrevet fra lengre behandlingsopphold. De hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det var å klare seg på egen hånd etter utskrivningen. Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at mange verken fikk bolig eller jobb. Nå ville de hjelpe seg selv og hverandre. I bakgården som ble tatt i bruk, befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain House.

De internasjonale retningslinjene for klubbhusprogram definerer klubbhusmodellen for rehabilitering. Retningslinjene er vedtatt ved konsensus av det verdensomspennende klubbhusfellesskapet. Prinsippene som kommer til uttrykk i disse retningslinjene utgjør grunnlaget for den suksess klubbhusfellesskapet har oppnådd, når det gjelder å støtte mennesker med psykiske funksjonshindre for å unngå sykehusinnleggelser og samtidig oppnå sosiale, økonomiske, utdanningsmessige og yrkesrettede mål.

Illustrasjonsfoto: sxc.hu

Ferske nøkkeltall

Nøkkeltall per 22.11.2016

 • Antall medlemmer og mulige medlemmer: 73
 • Antall medlemmer i ordinært arbeid: 40 % 
 • Daglig fremmøte  siste måned (snitt medlemmer og besøkende): 17   
 • Antall overgangsarbeidsplasser: 1

 

Flott markering av Verdensdagen for psykisk helse

Minken Skattør (18) fra Asker har smakt på både vellykkethet og psykisk tunge tider. Onsdag fikk hun ros av Kronprinsesse Mette-Marit.

Les hele saken på Budstikka.no – http://www.budstikka.no/asker/kronprinsesse-mette-marit/nyheter/asker-jente-18-var-apen-om-psykisk-slit-fikk-ros-av-mette-marit/s/5-55-381511

vd5vd6vdvd3vd2

Innlegg Budstikka: Rett skal være rett om Fontenehuset

 Vi viser til innlegg i Budstikka onsdag 12. oktober ved Bjørn Larsen og Bjørgulf Clausen fra partiet Rødt Bærum. Vi ser det nødvendig å opplyse debatten om hva Fontenehuset er og ikke er, da skribentene sår tvil om Fontenehusets troverdighet og økonomistyring.

 

Tekst: Kristin Walstad, daglig leder Fontenehuset Asker
Jacob Joneberg, medlem Fontenehuset Asker
Per Anders Owren, styremedlem Fontenehuset Asker

 

I innlegget «Gi psykiatriske behandlingssteder bedre vilkår» leser vi først og fremst et ønske om å sikre eksisterende tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer i Bærum kommune. En intensjon vi deler.

Clausen og Larsen skriver selv at det synes uklart for dem hva Fontenehuset er. La oss først gjøre det klart: Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer. Vi er et gratis lavterskeltilbud som hovedsakelig er statlig finansiert, og vi driver vår virksomhet i henhold til den internasjonale fontenehusmodellen med sine 36 retningslinjer. Vi gir mennesker støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier. Vi bringer folk ut av isolasjon og inn i fellesskapet. Og sammen skaper vi gode dager.

Det er nødvendig å gå tilbake til tittelen i innlegget – «gi psykiatriske behandlingssteder bedre vilkår». Ingen av de omtalte virksomhetene i innlegget er behandlingssteder i psykiatrien, men derimot en del av kommunens psykiske helsearbeid. Her foregår rehabilitering etter psykisk sykdom og eventuelle innleggelser, og habilitering til et liv med deltakelse. Fontenehuset driver ikke terapi, men vi utelukker ikke at gode relasjoner og støttende fellesskap kan skape terapeutiske effekter.

Fontenehuset Asker har nå 60 medlemmer og mulige medlemmer etter seks måneders drift, og vi har tre ansatte. Vi har åpent mellom 09-1500 mandag til fredag.

Det som provoserer oss mest i innlegget er når forfatterne sår tvil om våre juridiske og økonomiske forhold. Det kan ikke stå ubesvart.

La oss derfor redegjøre for at Fontenehuset er en ideell stiftelse registrert i stiftelsestilsynet og i Brønnøysundregistrene. I etableringsfasen er fontenehusene ofte organisert som en frivillig demokratisk forening. Men begge organisasjonsformene har regnskapsplikt etter regnskapsloven, og er revisjonspliktige. Alle som mottar offentlige penger i Norge har en utvidet rapporteringsplikt på drift og måloppnåelser, lik den alle Fontenehus har overfor Helsedirektoratet. Her holdes ingenting hemmelig.

Skribentene antyder også at vårt moderorgan i USA – Clubhouse International – har en snuskete økonomi med store overskudd. Clubhouse Int. er også en ideell non-profit-organisasjon der det ikke er mulig å ta ut personlig utbytte.

Fra etableringsfasen fram til i dag har vi i Asker erfart at det er behov for ulike tilbud overfor målgruppen. Spesielt i en kommune som styrer sin virksomhet med signaler nedenfra, medborgerskap, og driver en helse- og sosialpolitikk basert på en recovery-orientert teori og praksis. Det vil si at kommunen har valgt å vektlegge individets egne løsningsforslag i sin egen bedringsprosess. Med dette som utgangspunkt bør det være et bredspektret tilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer.

Vi vil nødig legge oss opp i de politiske prosessene i Bærum kommune. Men i Asker forteller våre samarbeidspartnere at driften deres går som før, og at de opplever at Fontenehuset utgjør et viktig supplement til de offentlige tjenestene i NAV og kommune, samt at vi beriker frivillig og ideell sektor.

Avslutningsvis vil vi gjerne få invitere Clausen og Larsen til en omvisning på Fontenehuset Asker i Skysstasjonen 11B. Vi kan også opplyse leserne om at nærmere 20 politikere og kommunaldirektører fra Bærum kommune også har vært her, og at vi på den måten har bidratt til å informere beslutningstakerne best mulig om hva et Fontenehus er.

Psykiske lidelser er i dag en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge. Dette er tilfelle enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær. Og ifølge regjeringens strategi for #ungdomshelse 2016-2021, er 7% av dagens unge utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

Fontenehuset Asker vil være en arena som fremmer god psykisk helse. Vi håper derfor at vi får et søsterhus i Bærum kommune, basert på de friske, statlige midlene som allerede er gitt. Og vi spiller mer enn gjerne på lag med andre tilbydere som deler våre visjoner og mål.

Hvor mange er vi på Fontenehuset Asker?

Du lurer kanskje på hvor mange medlemmer vi er på det nyetablerte huset i Asker.

Per 14.10.2016 er vi 60 medlemmer og mulige medlemmer.

Per 25. mai 2016 var vi 22 aktive medlemmer og mulige medlemmer. Vi har plass til flere.

Takk til Hennig Olsen

Takk til Hennig Olsen i Drammen for den søteste fryseren til vårt Fontenehus. Og takk til Thomas og våre medlemmer for henting og kjøring med tilhenger. Nå kan vi lagre mye god mat og is.

Besøk av Bærum kommune som planlegger Fontenehus

Den 13. mai 2016 fikk vi stort besøk av politikere og kommunaldirektører fra Bærum kommune som arbeider med etablering av Fontenehuset Bærum.

Vi delte gledelig våre erfaringer fra planlegging- og oppstartsfase. Og vi ønsker Bærum lykke til med prosessen.

 

Et kjøkken med mange ressurser og muligheter

På Fontenehuset Asker har vi nå et koselig og spennende miljø på kjøkkenet. Vi lærer mattradisjoner fra ulike land, lager mat til oss selv og nyter den. Medlemmer deler sine beste oppskrifter, og her kan man delta med store eller små forkunnskaper.

Her lærer vi hverandre hva godt samarbeid er, og vi har alltid humoren på lur.

Det lukter godt i huset vårt i tiden mellom 10-12 når lunsjen skal lages. En stor takk til alle våre medlemmer i kjøkkengjengen!

 

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer