Fontenehuset samarbeider med akademia

Vi opplever for tiden stor interesse for fontenehusmodellen i akademia, det gir en anledning til gjensidig læring i skjæringspunktet mellom teori og praksis.

Bildet: Sykepleierstudent Thea Torgersen (nr. 2 fra venstre) på plass i åtte ukers praksis fra Høgskolen Diakonova.

Vi har studenter i sykepleierutdanning i praksis med veiledning fra:

 • Høgskolen i Sør-Øst Norge
 • Høgskolen Diakonova
 • Lovisenberg diakonale høgskole

Student på masterprogram som forsker på lederrollen ved fontenehus fra:

 • VID Vitenskapelig Høgskole

Mitt møte med Fontenehuset

En venninne av meg fortalte om Mediagruppa på Fontenehuset – og sa at jeg burde bli med der. Samme måned hadde jeg sagt opp jobb etter flere års sykefravær.

Timeplanen min var ikke helt blank. Jeg var engasjert som frivillig på flere kafeer og som musiker i et kor, men jeg ønsket meg et arbeidsfellesskap i nærområdet, og jeg drømte om å kunne kombinere praktisk arbeid i et fellesskap med selvstendige, kunstneriske prosjekter. Og kan hende kunne jeg på denne måten karre meg tilbake til det ordinære arbeidslivet?

Det viste seg at Fontenehuset var stedet! Her kunne jeg hoppe rett inn i lunsjgruppa og delta i matlaging eller ta kjøkkenansvar hvis jeg ønsket det. Og da jeg ønsket meg en veileder til et prosjekt, så var det en som meldte seg til det. Refleksjonsgruppe ble startet da vi var en gjeng som ønsket tid til dypere samtaler om livet. Og etter hvert utforsket jeg de fleste oppgavene på huset.

«Ja, det gjør vi» er en lek som går ut på at deltakerne må svare nettopp det hver gang noen kommer med et forslag, og dette er holdningen som praktiseres på Fontenehuset. Ideer blir tatt på alvor. Pippi-tankegangen er også rådende, nemlig «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.» I tillegg gjelder prinsippet at oppgaver går på omgang og utføres i fellesskap.

Det kan være skummelt å prøve seg på nye oppgaver. For meg var det å være omviser for gjester til Fontenehuset en stor utfordring fordi oppgaven ga meg assosiasjoner til en jobbsituasjon som jeg ikke hadde mestret. Heldigvis var motet større enn frykten, og etter hvert ble dette en oppgave som jeg mer enn gjerne påtok meg, og jeg erfarte at trygghet var smittsomt. Nå tørr jeg å påta meg stadig flere oppgaver som jeg tidligere tenkte at jeg ikke egnet meg til.

Det er godt å treffe mennesker som er i samme situasjon, som vet noe om å streve med psykiske helseutfordringer, men som nødvendigvis ikke trenger å snakke om det hele tiden. Da kan jeg slå av lydfilen i hodet som sier – «Pass deg for hva du sier og gjør, for det blir snart avslørt at du ikke er bra nok.»

Jeg har et meningsfylt liv, selv om det også kan være krevende. For tiden er det frivillig arbeid og oppgaver på Fontenehuset som gir mening i tillegg til familieliv og vennskap. Jeg ønsker å bruke mine evner til glede og nytte for samfunnet. Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe, men jeg er i mellomtiden med i det inspirerende fellesskapet på Fontenehuset.

Tekst: Venninnen til Fontenehuset

Nøkkeltall januar 2017

 • Antall medlemmer og mulige medlemmer: 93
 • Antall medlemmer i kontakt med ordinært arbeid: 40 % 
 • Daglig fremmøte  november og desember 2016 (gj.snitt medlemmer, mulig medlemmer og besøkende): 22   
 • Antall nye overgangsarbeidsplasser: 0

Fikk julegave av Sparebankstiftelsen

Prosjektet PÅ VEI UT i Ung på Fontenehuset Asker fikk 65 000,- kroner av Sparebankstiftelsen DNB den 21. desember 2016.

Pengene skal gå til innkjøp av sports- og IT-utstyr på klubbhuset. Gaven er med på å realisere vår satsning på unge i aldersgruppen 16-30 år. Prosjektet vil ta i bruk naturen som arena.

Vi takker for gaven!

sparebank
Fra venstre: Adam og Kristin (fra Fontenehuset) og Banksjef Jarle Peder Helgason DNB

Romjulsprogram på Fontenehuset Asker

Medlemmer og mulige medlemmer er varmt velkomne til å delta i vårt fritidsprogram i romjulen.

 • Lørdag 24. desember – Julaften på Venskaben
 • Søndag 1. juledag – Fontenehuset er stengt
 • Mandag 2. juledag – Fontenehuset er stengt
 • Tirsdag 27. desember – Medlemmer avtaler møtested (send sms til 93022958 dersom du vil delta)
 • Onsdag 28. desember – Medlemmer avtaler møtested (send sms til 93022958 dersom du vil delta)
 • Torsdag 29. desember – Fontenehuset Asker holder åpent fra kl. 09.30 – 15.30
 • Fredag 30. desember – Fontenehuset Asker holder åpent fra kl. 09.30 – 15.30

Velkommen til et åpent, julepyntet klubbhus 29. og 30. desember
Vi hygger oss med god mat, julemusikk, spill, quiz, yoga, diktlesning, adjektivhistorie, gløgg og mye mer.

Kom som du er og bli med på det du vil!

GOD JUL!

 

Julenummer av Husavisa “PÅ VEI” ute nå

Her kan du lese siste nummer av Husavisa:

Stilling ledig som prosjektleder (50%) Ung på Fontenehuset Asker

Arbeidsgiver: Fontenehuset Asker
Stillingstittel: Prosjektleder, 50% engasjement i 2017
Frist: Snarest
Varighet: 12 mnd.

*

Ved Fontenehuset Asker lyses det ut stilling som prosjektleder, 50% engasjement i ungdomsprosjekt fra januar 2017. Et 1 års engasjement med arbeidssted i Asker sentrum.

Fontenehuset Asker gir unge støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier. Fontenehuset er tuftet på humanistiske verdier, og arbeider med myndiggjøring (Empowerment) som metode.

Fontenehuset Asker vil være et klubbhus som fremmer god psykisk helse, et lavterskel tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi starter nå et prosjekt for å styrke vår satsning på unge i alderen 16-30 år. Vi skal blant annet skape en trygg og god arena for sosial trening og vennskap, og gi kunnskap om mat og personlig økonomi. Vi vil tilby fritidsprogram, og legge til rette for å utvikle sosialt og profesjonelt nettverk innen arbeid og studier.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogikk/ psykologi/ HR
 • Faglig kunnskap og/ eller erfaringskompetanse om unge og psykisk helse
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • God evne til å knytte og utvikle nettverk
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Selvstendig, strukturert og initiativrik
 • Motiverende lederstil
 • Personlig egnethet og forståelse av fontenehusmodellen vil bli vektlagt

 

Lønn etter avtale.

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt daglig leder Kristin Walstad, telefon: 93022958. Kortfattet søknad og CV sendes snarest og innen 15.12.2016 til kristin@fontenehuset-asker.no

 

Om arbeidsgiveren

Fontenehuset Asker ble etablert den 18. april 2016 og har per i dag 3 ansatte og 80 medlemmer og mulige medlemmer. Fontenehuset Asker er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Det hele begynte i New York i 1948. Tidligere pasienter ved Rockland Hospital gikk sammen og grunnla det første Fontenehus i verden. De befant seg i et vakuum etter at de ble utskrevet fra lengre behandlingsopphold. De hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det var å klare seg på egen hånd etter utskrivningen. Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at mange verken fikk bolig eller jobb. Nå ville de hjelpe seg selv og hverandre. I bakgården som ble tatt i bruk, befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain House.

De internasjonale retningslinjene for klubbhusprogram definerer klubbhusmodellen for rehabilitering. Retningslinjene er vedtatt ved konsensus av det verdensomspennende klubbhusfellesskapet. Prinsippene som kommer til uttrykk i disse retningslinjene utgjør grunnlaget for den suksess klubbhusfellesskapet har oppnådd, når det gjelder å støtte mennesker med psykiske funksjonshindre for å unngå sykehusinnleggelser og samtidig oppnå sosiale, økonomiske, utdanningsmessige og yrkesrettede mål.

Illustrasjonsfoto: sxc.hu

Ferske nøkkeltall

Nøkkeltall per 22.11.2016

 • Antall medlemmer og mulige medlemmer: 73
 • Antall medlemmer i ordinært arbeid: 40 % 
 • Daglig fremmøte  siste måned (snitt medlemmer og besøkende): 17   
 • Antall overgangsarbeidsplasser: 1

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer