Overgangsarbeid

Overgangsarbeid er fontenehusenes egen metode for arbeidsinkludering. Det er lønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet. 

Fontenehusene kontakter arbeidsgivere og utvikler stillinger (opptil 50 %) som husene disponerer for sine medlemmer.

Jobben er enkel med arbeidsoppgaver de fleste kan mestre. Målet er at medlemmer skal få anledning til å prøve seg i arbeidslivet, få en lønnsslipp og forholde seg til sjefer, kolleger, faste arbeidstider og utføre pålagte oppgaver.

Medlemmer kan inneha en stilling i 6-9 måneder. Typiske jobber er kontorstillinger med ansvar for post og postombæring, resepsjonsjobber, kantine, butikk, renhold og enklere produksjons- og assistentjobber.

Fontenehusene står for utvelgelse av medlemmer til stillingen, har ansvar for all opplæring og støtter medlemmet og arbeidsgiver i arbeidsperioden. Hovedkriteriet for å få overgangsarbeid er egen motivasjon for arbeid.

Særtrekket ved overgangsarbeid er at arbeidsgiver aldri opplever sykefravær. Fontenehusene stiller med vikar ved medlemmers sykdom.

Det er ikke bare et gode for arbeidsgiver. Det reduserer presset på arbeidstakeren og gjør det lettere å prøve seg i det ordinære arbeidslivet.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt psykiske helseutfordringer