Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt psykiske helseutfordringer