Årsberetning 2016

Langt høyere medlemsvekst enn forventet

Fontenehuset Asker har vært det raskest voksende Fontenehuset i Norge første driftsår takket være en sterk lokal forankring for etablering, genuine og engasjerte medarbeidere og positive samarbeidspartnere. De første medlemmene har utviklet en sterk tilhørighet til huset og et yrende arbeidsfellesskap basert på likeverd, relasjoner og frivillighet.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer