Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer