Styret

Fontenehuset i Asker er organisert som en ideell stiftelse. Vårt styre består av: 

Martha Takvam – Styreleder
Bente Hildre – Styrets nestleder
Per Anders Owren – Styremedlem
Espen Greftegreff Halvorsen – Styremedlem
Steinar Bustad – Styremedlem
Tale Skjølsvik – Styremedlem

Helen Virgo – Sekretær for styret

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt psykiske helseutfordringer