Styret

Fontenehuset i Asker er organisert som en ideell stiftelse. Vårt styre består av: 


Per Anders Owren – Styreleder


Martha Takvam – Styrets nestleder


Oda Barman-Jenssen – Styremedlem


Lars Eric Onarheim  – Styremedlem


Mark Floyd Donnelley – Styremedlem


Hege Bretseg – Styremedlem


Aina Jansen – Styremedlem


Bente Hildre – Styremedlem

Daglig leder Stine Lien er sekretær for styret, telefon: 92639550 og epost: stine@fontenehuset-asker.no

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer