Styret

Fontenehuset i Asker er organisert som en ideell stiftelse. Vårt styre består av: 

Per Anders Owren – Styreleder
Martha Takvam – Styrets nestleder
Hege Bretseg – Styremedlem
Bente Hildre – Styremedlem
Espen Greftegreff Halvorsen – Styremedlem
Steinar Bustad – Styremedlem
Tale Skjølsvik – Styremedlem
Helen Virgo – Sekretær for styret

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer