Bli bedriftsmedlem

Ønsker du å støtte oss i å realisere vårt oppdrag? Vi har siden oppstarten hatt en uventet og sterk vekst i antall medlemmer. Vi er derfor inne i en viktig satsingsperiode og vi ønsker flere med oss på laget.

Psykiske lidelser er i dag en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge. Helsedirektoratet

Fordeler for din bedrift:

  1. Dine ansatte vil kjenne på stolthet
  2. Din bedrift bidrar til å løse en av samfunnets største utfordringer
  3. Fontenehuset deler av sin livserfaring til inspirasjon for ansatte i din bedrift
  4. Din bedrift styrker sitt omdømme ved å vise sosial ansvarlighet
  5. Dine ansatte kan få jobbe frivillig på Fontenehuset og få del i vår rike kultur og lære om verdiene likeverd, respekt og erfare gode relasjoner

Ensomhet er vår største utfordring. Kommunedelplan for folkehelse.

Vi sier “KOM INN” – fordi vi bringer mennesker ut av isolasjonen og inn i fellesskapet. Vi sier “PÅ VEI UT” – fordi vi mobiliserer den enkeltes egne krefter og ressurser til å styrke sin deltakelse i samfunnet, og gjerne ved å komme tilbake til jobb eller studier.

Det er mer helsebringende å være en del av et fellesskap enn å slutte å røyke. Helsedirektoratet.

Kontakt oss gjerne på stine@fontenehuset-asker.no eller tlf 92639550 dersom du ønsker å bli bedriftsmedlem.


/Pris
kr. 5000,- for SMB bedrifter og 10.000,- for store bedrifter.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer