Akademia

Studenter – velkommen til oss!

Bildet: Foto Kristin Walstad. Studenter høsten 2017

Vi opplever for tiden stor interesse for fontenehusmodellen i akademia, det gir en anledning til gjensidig læring i skjæringspunktet mellom teori og praksis.

Vi er praksissted for studenter i sykepleierutdanning fra:

Vi er praksissted for studenter i sosionomutdanning fra:

Vi er praksissted for studenter i ergoterapiutdanning fra:

Vi samarbeider gjerne med flere!

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer