Akademia

Studenter – velkommen til oss!

Bildet: Foto Kristin Walstad. Studenter høsten 2017

Vi opplever for tiden stor interesse for fontenehusmodellen i akademia, det gir en anledning til gjensidig læring i skjæringspunktet mellom teori og praksis.

Vi er praksissted for studenter i sykepleierutdanning fra:

  • Høgskolen i Sør-Øst Norge
  • Høgskolen Diakonova
  • Lovisenberg diakonale høgskole

Vi er praksissted for studenter i sosionomutdanning fra:

  • VID – Vitenskapelig høgskole, fakultet for sosialfag

Vi er praksissted for studenter i ergoterapiutdanning fra:

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Student på masterprogram som forsker på lederrollen ved fontenehus fra:

  • VID Vitenskapelig Høgskole

Vi samarbeider gjerne med flere!

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer