Samarbeidspartnere

Fontenehuset Asker bygger sin virksomhet i et samarbeid med:

  • Asker kommune
  • NAV Asker
  • Asker DPS Vestre Viken HF
  • NaKuHel Asker
  • Recoveryverkstedet (Asker kommune og Høgskolen Buskerud og Vestfold)
  • Aktivitetshuset
  • Prosjektet «Møteplassen» rusfri møteplass
  • Aktiv på dagtid
  • Modus arbeid og opplæring
  • Psykososialt team

Fontenehuset Asker har også tverrpolitisk forankring i Asker kommunestyre.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer