Samarbeidspartnere

Fontenehuset Asker utøver sin virksomhet i et tett samarbeid med:

 • Asker kommune
 • NAV Asker
 • Vestre Viken HF

Vi koordinerer også vårt tilbud sammen med:

 • NaKuHel Asker
 • Recoveryverkstedet (Asker kommune og Høgskolen Buskerud og Vestfold)
 • Aktivitetshuset
 • Prosjektet «Møteplassen» rusfri møteplass
 • Aktiv på dagtid
 • Modus arbeid og opplæring

Fontenehuset Asker har også tverrpolitisk forankring i Asker kommunestyre.

Våre partnere i næringslivet:

 • Vikenapotekene As
 • NAV Asker
 • Stiansen & co
 • Iceland Foods
 • Asker kirkelige fellesråd

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer