Nøkkeltall

Nøkkeltall per 21.12.2017

  • Antall medlemmer og mulige medlemmer: 186
  • Daglig oppmøte (snitt medlemmer og besøkende): 40 
  • Antall overgangsarbeidsplasser: 4 les mer
  • Antall nasjonaliteter blant medlemmene: 18
  • Antall årsverk: 5,5 årsverk

Antall medlemmer (101) med tilknytning til arbeidslivet i 2017:

Dagsjobb: 18%
Ordinært arbeid: 56%
Hospitering/ praksis: 10%

Se også:

  1. Jobbundersøkelse ved norske fontenehus 2017
  2. Trivselsundersøkelse ved norske fontenehus 2017

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer