Nøkkeltall

Per 5. april 2019

  • 309 medlemmer (150 aktive)
  • Snitt daglig oppmøte: 44
  • Antall overgangsarbeidsstillinger (OA): 4
  • 5,5 årsverk
  • Antall nasjonaliteter blant medlemmene: 20

Til tallene:
Fontenehuset Asker ligger over ICCD Benchmark på daglig oppmøte og antall aktive medlemmer. Det er målsetting om 8 OA i HP 2019-21.

Antall medlemmer med tilknytning til arbeidslivet i 2017:

Dagsjobb: 18%
Ordinært arbeid: 56%
Hospitering/ praksis: 10%

Se også:

  1. Jobbundersøkelse ved norske fontenehus 2017
  2. Trivselsundersøkelse ved norske fontenehus 2017
  3. Trivselsundersøkelse Fontenehuset Asker 2018

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer