Nøkkeltall

Per 8.november.2019 

Tall fra kvartalsrapport – 3.kvartal

  • 264 medlemmer (134 aktive)
  • Snitt daglig oppmøte: 23
  • Antall overgangsarbeidsstillinger (OA): 3
  • 5,5 årsverk

Til tallene:
Fontenehuset Asker ligger over ICCD Benchmark på antall aktive medlemmer. Det er målsetting om 5 OA i HP 2019-21.

Antall medlemmer med tilknytning til arbeidslivet i 2017:

Dagsjobb: 18%
Ordinært arbeid: 56%
Hospitering/ praksis: 10%

Se også:

  1. Jobbundersøkelse ved norske fontenehus 2017
  2. Trivselsundersøkelse ved norske fontenehus 2017
  3. Trivselsundersøkelse Fontenehuset Asker 2018

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer