Finansiering

Fontenehuset Asker er finansiert av:

  • Helsedirektoratet
  • Asker kommune

Helsedirektoratet fullfinansierer Fontenehuset Asker i 2016. Fra og med andre driftsår finansierer Asker kommune vårt arbeid med en fjerdedel.

Fontenehuset Asker er en frittstående, ideell stiftelse.

Fontenehuset Asker har en samarbeidsavtale med Asker kommune.

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer