Lyspunktet

Medlemmer ved Fontenehuset Asker får tilbud om dagsjobb ved stearinlysfabrikken Lyspunkt1 i Heggedal.

Lønn: kr. 70,- per time.

Ta kontakt med jobb- og studiekonsulent for mer informasjon.

For mer informasjon: www.lyspunkt1.no

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt psykiske helseutfordringer