Info til medlemmer

Kjære alle medlemmer på Fontenehuset Asker

Vi har nå gjenopptatt ordinær drift på huset.

Samtidig som huset er åpent har vi også et godt tilbud over Webex. Ønsker du å være med på møtene på Webex, ta kontakt med Alina på telefon (91 31 01 05) så hjelper hun deg. For å finne møtenummer på Webex møtene, se på interngruppen for medlemmer av Fontenehuset Asker på Facebook.

Vi følger smitteverns anbefalinger fra myndighetene.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer