Referat 14.mai – evaluering av gjenåpning av huset

Tilstede: Eliann, Per, Michaela, Monica, Simin, Mona, Jon Petter

Asifa, Elisabeth, Stine, Oda, Marius

 

Vi skal se litt tilbake på uken som har gått og se på hvordan det har vært med 2 vakter hver dag med 3 medlemmer og 2 medarbeidere på hver enhet. Alle sier en positiv og en utfordrende/negativ ting ved at vi åpnet denne uken og hvordan vi åpnet.

 

Positive ting:

 • Se mennesker og se smilene på ordentlig isteden for bare på en skjerm
 • Veldig hyggelig å se mennesker. Har fått til gode møter og det er mye enklere å jobbe sammen fysisk men har vært fint og nyttig å koble de fysiske møtene med de digitale. Har fått med flere mennesker.
 • Bare det å komme tilbake har vært positivt. Det å være i samme rom som andre mennesker. Det er noe normalt, noe jeg kjenner igjen, sånn som det var før nå som samfunnet er annerledes
 • Veldig bra at det er åpent og får erfaring hvordan man kan drive huset i koronatider, har ikke vært på huset selv men synes det er veldig bra at huset har begynt åpnings prosedyre. Erfaring for hvordan drive huset i vanskelige tider
 • Det som har vært best er å se så mange medlemmer igjen, møtes fysisk og følelsen av å nærme seg normalitet.
 • Lunsjene i rådhusparken. Det er sosialt og hyggelig å se igjen folk.
 • Veldig positivt og bra å gå på tur. Veldig koselig.
 • Jeg synes det er veldig livgivende å se menneskene med hele seg, mimikken og utolig deilig å se alle sammen igjen
 • Jeg synes det er veldig deilig å ha litt normale rutiner igjen etter lang tid i isolasjon. Det gjør godt, både fysisk og psykisk å ha mennesker rundt seg .
 • Jeg var ny og huset ble steng, så jeg har blitt kjent med dere på webex, og nå får jeg bli kjent med dere live! Det er godt å se så mange glade mennesker rundt meg. Gleder meg til å bli kjent med dere alle mer og mer.
 • Kjærlighet og familie. Fontenehuset er jo familie!
 • Fint at man har hatt muligheten til komme litt tilbake. Har ikke selv vært på huset men har fått mye informasjon så jeg vet hva som skjer.
 • Herlig å se alle igjen og se at det vokser og gror på huset.

 

Utfordrende/negativ ting:

 • På mandag når vi startet var det spriting og tider og holde møter og samtidig vaske føltes veldig stressende og man følte bare at man vasket og spritet hele tiden og vi gikk oppå hverandre fordi vi ikke viste hvem som hadde tatt hvor og vi ikke fordelte oppgavene.
 • Det har vært litt vanskelig å ha en tydelig struktur og dette er vanskelig. Må ha enda mer tydelig på hvem som gjør hva. Vanskelig med rammene på hvem som kunne og ikke kunne komme på huset, var litt uoversiktlig uten klar struktur. Jobbe videre med tydelig struktur samtidig som vi er rause med hverandre.
 • Jeg synes det ble litt vanskelig med så mye prosedyrer og derfor har ikke valgt å ikke dra på huset. Orket ikke forholde meg til det så da ble jeg heller hjemme, jeg kommer heller når det er litt lettere med mindre restriksjoner osv.
 • Jeg har vært så heldig å være med på prosessen med åpning, men ser at planleggingen kunne vært mer strukturert. Det ble veldig mye frem og tilbake, alle hadde meninger og vi bar en stor gjeng som hadde en fin ramme i starten men det sklidd litt ut etterhvert med ale hensyn. Skulle vært mer planlegging også i forhold til reach-out
 • Mest krevende har vært det at vi ikke har klart å holde oss til gruppene. Har føltes urettferdig. Flere har villet komme på huset fordi det skulle vært få på huset men sånn har det ikke blitt. Ikke vært konsekvente
 • Dårlig struktur på møtene (morgen og arbeidsmøtene) gjelder litt også generelt. Struktur.
 • Ikke noe som har vært vanskelig. Det går bra, jeg er ikke redd. Det er bra nå. Jeg håper at alle kommer tilbake. Jeg ber om at vi kan åpne igjen! Det er veldig hyggelig å møte mennesker og jeg er veldig glad.
 • Jeg synes det har vært vanskelig å si at folk ikke kan komme inn når det ikke har vært fullt.
 • Vanskelig å være delaktig fra webex i samtalene og møtene. Vanskelig når verdifull tid på webex bli forkortet og møtene blir avsluttet tidligere enn forventet. + at jeg har opplevd at fordi folk har 1000 ting å gjøre så kan det av og til bli litt dårlig stemning.
 • Jeg har opplevd at det har vært vanskelig å si nei til folk f.eks etter tur om de kan komme inn på huset, føler at det kan bli urettferdig at man sier ja til noen, men nei til andre.
 • Kjenner også på at det er vanskelig å bestemme hvem som skal komme inn og ikke. Kjenner på utilstrekkelighet, både ovenfor tiltak som skal gjennomføres og for medlemmer. Masse småting blir store ting om alt man ikke vet, både på huset og fra myndighetene. Føler at man ikke strekker til, oppleves urettferdig for mange og det må man stå i.
 • Det å ikke møtes fysisk er en vanskelig situasjon og jeg er ikke så aktiv på nettmøter, men ser at det er bedre enn ikke noe. Har forståelse for at man må starte opp på en skikkelig måte for å beskytte folk mot smitte. Jeg kommer tilbake når jeg får mindre å gjøre med jobben.
 • Struktur og vaskerutiner – konsekvens av dette kan være grunnen til at man kan oppleves krass og irriterte.

 

Hva har gått igjen? Utfordrende ting

 • Dårlig struktur
 • Vanskelig å være avvisende samtidig som folk ikke møter til avtalt gruppe
 • Vanskelig å få med alle på møtene
 • For mye rutiner/tiltak/vask/spriting
 • Av og til vanskelig å være deltager/inkludere på webex
 • Organisering av grupper

 

Hovedutfordringer:

Struktur:

 • Dårlig struktur
 • Vanskelig å være avvisende samtidig som folk ikke møter til avtalt gruppe
 • Av og til vanskelig å være deltager/inkludere på webex
 • Vanskelig å få med alle på møtene
 • Organisering av grupper

 

 

Hva kan vi gjøre annerledes videre/neste uke?

 • Fordele de forskjellige oppgavene når det gjelder vasking og sånne ting.
 • Blir det noen endringer fra regjeringen i morgen som kan ha innvirkning på neste uke på huset? Ingen andre innspill enn en lettelse av tiltakene, vanske rutiner osv. Viktig at vi fortsatt forholder oss til tiltakene.
 • Prøve å finne en løsning rundt gruppene. Mange som sitter hjemme som egentlig har behov for å være på huset. God struktur på dette neste uke. Minske urettferdighets følelse og trygge den psykiske delen av dette.
 • Viktig før vi går for langt om hvor vi skal legge oss i forhold til hvor vi skal legge oss mtp smittenivå. Unøvendig med grupper om de ikke holdes. Ta stilling til hva folk føler, er det viktig at vi er nøye på smitte og at færrest mulig omgås, om dette ligge høyt må vi begrense hvem som er med hverandre. Sånn jeg har opplevd det så er det slitsomt men nødvendig med renhold, men unødvendig med grupper sånn vi gjør det nå.
 • Vi gjør en veldig god jobb med vasking! Kanskje på tide å dele oss i to enheten? Lettere med soner når man vasker. Lettere med bedre struktur om vi skal holde gruppene oppe med tydelige enheter.
 • Større grupper og man kan melde seg på.
 • Ikke stresse så mye. Alle er rolige og ikke stresser og vi holder det ryddig hele tiden.
 • Ønsker å åpne opp neste uke og at det er første mann til mølla opp til 20 personer på huset. Minst mulig administrasjon og minst mulig vurderinger. Forholder oss til 20 stk i lokalene, deler oss i enhetene, og man kan ringe inn og spørre om man kan komme på huset.
 • Jeg er veldig enig i førstemann til mølla ideen. Folk kan ringe og melde seg på, 20 stk på huset, 2 enheter og gode fordelte vaskerutiner samtidig som vi opprettholder et godt tilbud på webex og over telefon.
 • Vi ser at grupper ikke fungerer slik vi hadde tenkt, føler at vi kanskje kan åpne huset for 20 stk. Hva sier vi til de som ikke kan komme når det er fullt? (Kom i morgen/kom inn)
 • Drop-in og et svar til de som ikke kan komme inn når huset er fullt.
 • God ide å ha åpent hus opp til 20 og 2 enheter. God ide at folk ringer inn isteden for at folk melder seg på.

 

Hva skal vi gjøre?

 • Ha klare svar til de som ringer inn og vil komme til huset
 • Tenke på at når vi har åpent hus at det kan komme inn omvisninger. Gode rutiner på dette. Organisere dette.
 • Skal de som skal være med på grupper og møter med i tellingen? Man må vite hvor mange man skal si ja til. Hva gjør vi når vi har sagt ja til noen på telefon, så kommer det noen på døren.
 • Er det 10 stk på hver enhet eller 20 stk totalt på huset?
 • Koordineringsansvarlig for hvem som kan og ikke kan komme?
 • Ringer man første man til mølla eller kommer man på døra?
 • For å ha mest mulig fokus på smitte er det viktigste fokuset vårt renhold.
 • Resepsjonist kan ha ansvar for å koordinere hvem som kan være på huset og ha oversikt over hvem som kommer og går.
 • Kanskje vi kan si hvor lenge man skal være her når man kommer. Da har vi mulighet til å åpne opp flere i løpet av dagen.
 • Kan man holde av plassen om man skal ut av huset over lengre tid?
 • Møter som avtales medlem-medarbeidere må være i oversikten over de som skal komme på huset. Mulighet for å låne rom på frivillighetssentralen til «støtte samtaler» om huset er fullt?
 • Omvisning: kommer vanligvis 1-3 på omvisning.
 • Begrensing på omvisning: Maks 2 personer?

 

Forslag

Fra mandag kjører vi to enheter. 20 personer totalt på huset, ikke teller hver enhet. Prøver å legge møter som ikke går på drift av huset utenfor huset og finner eksterne møtelokaler. Førstemann til mølla for de som kommer til huset. Koordinator har oversikt over hvem som er på huset/går fra huset.

 1. ha det hyggelig
 2. hygiene

 

2 senarioer:

 • Skal folk ringe inn?
 • Skal det være drop-in?

 

Skal det være drop-in eller skal folk ringe inn?

 • Er det ofte at vi er over 20 på huset?
 • Kan folk ringe/sms? Mange kan være redde for dette/kan ikke skrive.
 • Viktig med resepsjons oppgaven. Går gjennom «regler» for huset når folk kommer inn.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer