Category Archives: Uncategorized

Lunsj samtale med psykiater Anne Kristine Bergem

I dag hadde vi nok en gang besøk av psykiater Anne Kristine Bergem! Tusen takk for at du kom til oss i dag. Sjekk ut videoopptaket fra dagens samtale på vår Facebook ⭐️
https://www.facebook.com/1644963712421146/posts/2704104543173719/?vh=e&d=n

#fha #psykiskhelse #sterkeresammen#community #tilbaketilhverdagen

Nyhetsbrev fra Fontenehuset Asker

Fontenehuset Asker i en digital hverdag

Den siste perioden på Fontenehuset Asker har vært en spesielt spennende periode. 12. mars kom beskjeden om at vi midlertidig måtte stenge dørene på huset på grunn av den unike situasjonen som råder i landet. Umiddelbart begynte arbeidet for å kunne være tilgjengelig for alle våre medlemmer i en sårbar tid, drive de viktige pågående prosessene videre, samt som vi etter hvert oppdaget – vi skulle fortsette utviklingen av huset for å klare å levere i henhold til helt nye utfordringer.

Prioritet nummer en var å få kontakt med medlemmene våre. Vi har våre faste kanaler for å nå de som ikke møter opp på huset – og disse ble tatt i bruk i fulle monn for å nå alle våre medlemmer. Vi ringte og hadde kontakt med samtlige medlemmer og kartla i hvilken grad de ønsker kontakt i den kommende perioden. Vi åpnet opp vår interne facebookside for å kunne gi hverandre informasjon, tips og råd for å håndtere denne perioden. Videre ble det sendt ut sms til alle sammen om at vi allerede dag nummer to kunne tilby et Virtuelt Fontenehus i Asker ved å logge seg på Webex videokonferanse systemet. Det ble bestemt at vi skulle «holde huset åpnet» på nett fra kl 10:00 – 16:00 hver dag. Vi satte i gang med våre daglige møter og grupper for å opprettholde struktur, forutsigbarhet og fellesskap.

Tilgjengelighet for våre medlemmer. Da vi fikk kartlagt hvilke behov det var blant våre medlemmer søkte vi midler fra Gjensidigestiftelsen slik at vi kunne hjelpe de av våre medlemmer som ønsket det, til å komme på nett. Dette ga uttelling: Vi har mottatt kr 130.000 til fra Gjensidigestiftelsen til støtte for medlemmene våre, slik at alle som ønsker det kan få digital tilgang og støtte.

Men vi vil ha enda mer: i skrivende stund ligger det også en søknad om midler til mer digitalt utstyr hos Elkjøp. Alt av utstyr vi har tilgjengelig pr i dag lånes ut til medlemmer som har behov.

Digital utvikling. Vi har leid inn en teknisk rådgiver til å hjelpe oss videre slik at denne situasjonen vi nå er i kan flyte mest mulig smertefritt, samt at vi nå benytter oss av at vi ble kastet ut i en utviklingsprosess på det digitale området. Dette ønsker vi selvfølgelig å utvikle videre, slik at det digitale blir en integrert del av vår fontenehusdrift i tiden fremover, også når huset igjen blir åpent for våre medlemmer. Vi ser for oss en masse spennende muligheter for enda større inkludering på sikt og muligheten for å være ledende på denne utviklingen. Fokus er nytenking, utvikling og gjennomføring!

«Webex dagene» – altså vår hverdag på nettet, går veldig bra og mange er svært fornøyd med denne løsningen. Inne på denne siden har vi arbeidsorientert dag fra kl. 10-16 hver dag, hvor medlemmer og medarbeidere jobber sammen for å drifte huset i henhold til de oppgavene som nå oppstår underveis. Fontenehusmodellen er fortsatt vår bærebjelke – og etterleves til det fulle i dette rommet. Her jobbes det side by side, med mål om fellesskap, mening og mestring!

Vi har grupper som Media og PR, Jobbklubb, Digital drift og utvikling, Sosialt program, Ung på huset, Fysisk aktivitet, Tilbredning av lunsj, Kulturlunsj og begynner og avslutter hver dag med arbeidsmøter.

Litt om noen av våre pågående grupper:
Media og PR gruppen har daglige møtetider. Denne gruppen er
selvfølgelig i sitt ess i en periode med fullt fokus på digitale flater. Med mål om å nå alle våre medlemmer og samarbeidspartnere har vi tenkt nytt på mange områder. Her gjelder det å være på til enhver tid, i tillegg til å gjennomføre de allerede planlagte utviklingsaktivitetene våre.  Vi jobber med facebook eksternt og internt, instagram, hjemmeside som skal oppjusteres, digital husavis, skriver artikler og lager undersøkelser til våre medlemmer for diverse kartleggingsbehov.

Digital drift og utvikling har også daglige møter hvor vi jobber rundt dette med å få alle medlemmer som ønsker det å «komme på» enklest mulig. Vi jobber med å endre nettsiden slik at også medlemmer kan benytte denne enkelt med færrest mulig mellompunkter for å kunne delta i vår digitale hverdag. Vi vil skape en felles plattform, kun en adresse å forholde seg til og med brukervennlige verktøy, for å gjøre terskelen for deltakelse lavest mulig. Utprøving og undersøkelser rundt hvilken kanal som er best for dokumentdeling og felles lagring, slik at alle medlemmer og medarbeidere fra hver sin stue, kan bidra i den daglige driften av huset. Og selvfølgelig – hvordan kan vi dra dette videre inn i den permanente, fremtidige driften av huset.

Sosialt program. Vi setter i gang stor tankevirksomhet, utveksler forslag og undersøker mulighetene for planlegging av hva vi på Fontenehuset Asker skal gjøre fremover mot – og i sommer. Dette skaper optimisme blant både medlemmer og medarbeidere – for ja, alt vil bli normalt igjen, og ja vi skal atter igjen møtes fysisk. Det jobbes nå for å skape et godt påskeprogram. Det jobbes aktivt for å få til en løsning hvor vi får hentet mat på matsentralen igjen for å kunne lage «matposer» til medlemmene

Tilbereding av lunsj. Vi samles foran skjermen og tilbereder lunsjen sammen fra hver vårt kjøkken, mens vi skravler og koser oss.

Kulturlunsj. Målet for denne gruppen er å ha en hyggelig og meningsfull felleslunsj, med temaer som bestemmes i fellesskap foregående dag. Alle kan være med som deltaker eller arrangør. Eksempler på noe av hva vi har gjennomført frem til nå: 3D museumomvisninger i verden, felles sang og diktopplesning, dele en ting fra ditt hjem som du setter stor pris på og dele med de andre grunnen for at dette betyr mye for deg, Kahoot og quiz, fyll favorittkoppen med noe godt – og del hvorfor akkurat denne er favorittkoppen, anbefale tv-serier/filmer, podkaster, bøker…, gi hverandre inspirasjon til “hva kan man gjøre og finne på” i denne isolerte tiden, ha ulike oppgaver gjennom helgen, for så å dele i uken osv, osv.

Jobbklubb. Vi har jobbklubb 3 ganger i uken der vi sammen med medlemmene planlegger og gjennomfører ulike tema knyttet til jobbsøk, studiemuligheter, sette seg mål, bli bevisst seg selv og sin kompetanse, jobbe med mestring og trygger på å ufarliggjøre kontakt med potensielle arbeidsgivere. Viktigheten for å fremme psykisk helse og å være delaktig i det norske samfunnet og arbeidslivet  fremheves. Medlemmene får også jobb og studieveiledning på nett i grupper og en-til-en uti fra behovet. Vi er også i dialog med flere bedrifter innen landbruksbransjen for våre medlemmer for ordinært arbeid.  Kontakten med de som er ute i OA (overgangsarbeid) opprettholdes godt i denne perioden også.

Ung på huset. Mange i ung på huset gjengen har vært svært aktive på de ulike felles-møtene våre på webex, og har stor driv i både sosialt program og media og PR gruppe. I tillegg har vi arrangert påske kahoot og delt tips til inne og ute aktiviteter på ungkveld. Vi har faste ungmøter hvor vi har snakket mye om hvordan vi kan nå og støtte hverandre i den perioden vi nå er inne i. Vi har snakket mye sammen på telefon og hatt mye kontakt over sms.

Sosiale kvelder. Mandag kveld har vi ung på huset samling og onsdager har vi klubbkveld, hvor vi har sosiale digitale aktiviteter drevet av medlemmer og medarbeidere etter arbeidstid.

Sosialt program på helligdager. Vi er nå på vei inn i påsken – og vi vil «holde åpent» hver dag i denne høytiden for våre medlemmer. Sammen lager vi et godt program som inneholder kombinasjon av vanlig arbeid og påskeaktiviteter.

Fysisk aktivitet. I tillegg til alt som skjer på nettet har vi lagt inn en time til fysisk aktivitet midt på dagen. Her anmoder vi alle om å ta seg en tur ut i frisk luft. Vi kan være i kontakt på telefonmøter om dette er ønskelig på disse turene. Nå har vi også satt i gang fellesturer, med «riktig antall» deltagere og god avstand, daglig.

Opprettholde et godt kosthold.
Vi vil få til en utdeling av god mat til medlemmene før påske og også i tiden fremover. Dette for å hjelpe våre medlemmer til å få i seg god og næringsrik mat og for å hjelpe til med eventuelle økonomiske utfordringer i henhold til kosthold.

Støtte. Våre vanlige støttefunksjoner opprettholder vi så normalt som mulig. Vi hjelper våre medlemmer i kontakt med NAV, boligutleiere, helseforetak og vi jobber med individuell jobb og studieveiledning (er i fortløpende kontakt med organisasjoner som har spesielle behov for arbeidskraft i denne perioden).

Vi har vært heldige å få flere webinarer med en psykiater som har samtalt med oss om den situasjonen vi nå er i og hvordan håndtere vanlige utfordringer som oppstår som en følge av denne unntakstilstanden.

Reach-out eller medlemskontakt er svært viktig for oss å jobbe med. Vi fortsetter kontinuerlig reachout til alle medlemmer med telefonsamtaler, facetime og meldinger i henhold til hvilke behov hver enkelt har.

Veien tilbake – og ut av isolasjon. Det går stort sett bra med medlemmene våre. Det er selvfølgelig en stor påkjenning med langvarig isolasjon og vi ser at dette kan bli en utfordring når vi skal tilbake til hverdagen igjen. Mange vil da slite med å komme ut av isolasjonen. Derfor har vi søkt om enda flere midler: Vi venter spent på svar fra stiftelsen Dam om vi får tilskuddsmidler (kr 200.000) til å gjennomføre et digitalt teaterprosjekt for å forberede tilbakevending til samfunnet.

Integreringsarbeid. Det er med stor entusiasme vi på tampen her kan meddele at vi har fått innvilget kr 560.000 fra IMDi til integreringsarbeid innen psykisk helse. Vi skal jobbe med dette sammen med Fontenehuset Rygge og Fontenehus Norge, som et utviklingsarbeid med nasjonal interesse der metode utvikles, dokumenteres og deles.

Foreløpig er huset stengt tom 13.4. AU tar beslutning om hva vi gjør videre etter nye føringer/påbud som ventes 8. april og i samråd med kommunen.

Følg gjerne med på Facebook og Instagram,  😊
https://www.facebook.com/fontenehusetasker/
https://www.instagram.com/fontenehuset.asker/ 

Med ønske om en god påske fra gjengen på Fontenehuset i Asker

Besøk av psykiater Anne Kristine Bergem på Webex

Vi har vært så heldige å få besøk av psykiater Anne Kristine Bergem igjen i dag. Temaet for samtalen i dag var håp og optimisme i situasjonen vi nå er i. Tusen takk for at du tok deg tid ut av dagen din for å snakke med oss.
#psykiskhelse #fha #håp #optimisme 

Sjekk ut videoen fra vårt live møte her: https://www.facebook.com/fontenehusetasker/videos/2717383368497235/

Informasjon til våre medlemmer

Kjære alle medlemmer på Fontenehuset Asker

Etter anbefaling fra myndighetene har vi kommet til den beslutning å holde den daglige driften av Fontenehuset Asker  stengt tom 13.april. Det vil si at våre dører er stengt, men vi holder åpent kl.10:00 – 16:00 over nettet (på webex.) Se intern fb gruppe for link til siden og møtenr.

Hver ettermiddag legger vi ut dagsplan for neste dag. Følg med! Vi vil lager en dagsplan med morgenmøter og arbeidsmøter og andre spennende møter og aktiviteter. Alt du trenger er å ha en pc eller en smart telefon som du kan koble opp til Webex.

Timeplan vil bli lagt ut her på siden, da uten møtenummer. Så til de som ønsker å bli med på Webex møtene, sjekk melding fra Fontenehuset Asker, se på vår interne side på Facebook for å få timeplan med møtenummer på og en forklaring på hvordan man kommer seg inn på webex.

Takk for oss!

Da er vi ferdig med 10 ukers praksis her på Fontenehuset Asker. Det blir utrolig rart å slutte og plutselig sitte på skolebenken igjen. Gjennom praksisperioden har vi lært masse om hvordan en diagnose ikke definerer et menneske, det er bare en liten del av deg. Stigmatiserende tanker om arbeidsledige og uføre har blitt brutt ned og vi har nå større forståelse for at alt ikke er så enkelt som det ser ut som.

Tilbudet medlemmer får her på Fontenehuset støtter opp både deres personlige vekst og hverdag, det gir en sjanse til å få en meningsfull hverdag og bedre livskvalitet. Det å få ta del i et arbeidsfellesskap gir en smak på hverdagen utenfor huset, dette har også flere studier bekreftet, selvtilliten og troen på seg selv blir større.

På Fontenehuset Asker blir du godt tatt imot, du får lov til å blomstre i ditt eget tempo og du blir alltid møtt med et varmt smil. Vi vil takke for utrolig fine 10 uker, vi har blitt kjent med mange nye ulike mennesker og blitt glad i alle sammen på kort tid.

Mange klemmer fra Patricia og Gina

Julelunsj tale fra daglig leder Stine Lien

Kjære medlemmer, medarbeidere, samarbeidspartnere og styremedlemmer.

Denne dagen har jeg sett frem til! I dag er det fest, og vi skal spise og hygge oss. I dag kan vi senke skuldrene og bare være sammen- som den store familien vi er. For meg er det en stor glede å feire jul med alle dere gode kollegaer og samarbeidspartnere på Fontenehuset Asker. I hverdagen er det full fart og vi jobber sammen om alle arbeidsoppgaver med å drive huset vårt. De som er klare for å gå videre ut i jobb og studier, får støtte til det. I dag tar vi fri og er på julebord. Dette arrangementet er en gave fra vår samarbeidspartner Vikenapotekene. Tusen takk- det betyr veldig mye for oss og kunne samles på denne måten!

Jeg har akkurat lest at lykke er noe som skapes når vi gjør noe som er større enn oss selv. Når vi har et prosjekt vi jobber med å forbedre. Det er som med kjærlighet – en antiegoistisk relasjon til andre enn oss selv. Fontenehuset Asker er vårt felles prosjekt. Vår suksessfaktor er at vi driver huset vårt samme, «side by side».  Huset er summen av det hver enkelt av oss legger ned av tid, innsats og kjærlighet.

Vi kan se tilbake på et år, der vi har fått til mye sammen. Det har vært oppturer og utfordringer, men mest av alt har det det vært et år der vi har fortsatt og utvikle oss som hus, blitt tydeligere og sterkere. I oppstarten av året ble vi akkreditert! Ikke overraskende, men allikevel betryggende. I april, var jeg så heldig å få jobben som leder på Fontenehuset Asker. Jeg følte da og føler meg fortsatt kjempeheldig!! Den første tiden etter jeg overtok var preget av nedskjæringer og kursendring, men jeg opplevde at samholdet, viljestyrken og eierskapet på huset har båret oss frem til der vi er i dag. Et robust arbeidsfellesskap som gir mulighet for vekst og utvikling. Et sted å bygge relasjoner og jobbe sammen for dem som ikke skal videre i jobb. En utvidet familie med tilhørighet og samhold. I tillegg til å ha fulle arbeidsuker sammen på huset med matlaging, kontorarbeid, møtevirksomhet, rengjøring, mediearbeid og vedlikeholdsarbeid, har vi gjort masse gøy sammen! Vi har vært på fisketur, Hvassertur, Halvorsen-hytta og masse mer. Og nå har til og med forskning vist at det å delta i fritidsprogram er med å styrke forutsetningen for komme i jobb og bli i jobb. Vi har hatt mye fagutvikling den siste tiden. Mange var med på Clubhouse Internationals verdenskonferansen, INKO- konferansen og Ung- konferanser. Og så er det enda flere som har fått opplæring i Fontenehusmodellen. Vi har siste året styrket samarbeider vårt med Asker kommune. Vi skal videreutvikle dette etter kommunesammenslåing i 2020. Da skal vi være fontenehus for en mye større kommune. Vi er utrolig takknemlige for den tilliten kommunen viser oss ved å styrke bevilgningen med 1 million i året! Vi skal vise oss tilliten verdig.
Vi skal være seriøse og arbeidet vårt skal være av høy kvalitet. Og vi skal fortsette og tulle og tøye, synge og danse mens vi jobber side-om side og støtter hverandre. Det viktigste et at hver og en av medlemmene lever gode liv, utvikle seg og bruke ressursene sine til glede for seg selv og lokalsamfunnet sitt.
Jeg vil takke hver og en av dere for året som er gått, alle de fine stundene vi har hatt sammen og alt som er lagt ned av arbeid, entusiasme og tilstedeværelse. Det er en stor glede å få jobbe sammen med en så flott gjeng med folk.
Ønsker dere alle en riktig god jul og et gledefylt nyttår!

Beste hilsen fra Stine

Program for jobbklubb ut året 2019

Tirsdag 26 – Ting som er TURN OFF for en arbeidsgiver i søknadsprosessen. 

Tirsdag 3 – Hvordan forberede seg til første telefon samtale med aktuelle arbeidsgiver.

Tirsdag 10–  Hvordan fremstille seg profesjonelt på sosiale medier.  

Tirsdag 17 – Oppsummering og evaluering av jobbklubb og ønsker for neste år.  

Fontenehuset støtter og utvikler.

Her på Fontenehuset deler vi hverandres gleder, utfordringer og utvikling.

Vi går veien sammen – og akkurat dette synes jeg kom så utrolig godt frem i denne henvendelsen fra et medlem til en av våre medarbeidere, at jeg rett og slett har lyst å dele noe av innholdet i en, for meg, helt nydelig mail. (Ja, jeg har fått tillatelse fra både medlem og medarbeider til å bruke dette materialet)

Et av våre medlemmer har mye kunnskap om og stor glede av dikt, sang og underholdning – og som alltid legger vi listen for hva vi gjør her på huset i henhold til de ressurser vi til enhver tid har på huset. Dermed var kulturlunsjen på onsdager et faktum. Vi ser frem til onsdagene og den fantastiske stemningen som skapes i lunsjen. Vi blir involvert i sang, dikt og fortellinger og ledet trygt gjennom kulturelle innslag.

Her kommer utdrag fra mailen:

«Hei Mona og takk for i går!

Takk for gode ord etter kulturlunsjen i går. Det betyr og betydde mye!

Jeg er vel i en periode hvor jeg prøver å få kropp og sinn på rett spor igjen, så da var formiddagen i går et sånt øyeblikk!

Også snakket vi om robusthet og innstillingen man har til en oppgave…

Jeg har lest boken «Glem lykke, finn mening» av Emily Estahani Smith. Et av temaene der er nettopp at robusthet kan læres. I en undersøkelse der en gruppe skulle levere en tre minutters tale, med kort frist, så de «naturlig robuste» menneskene på oppgaven som en utfordring, ikke en trussel. Men når de «ikke-naturlig-robuste» nærmet seg oppgaven som en utfordring og ikke en trussel (noe som ikke var deres vanlige reaksjon på en slik oppgave), begynte de å likne på de robuste individene på de fysiologiske målingene, dvs de vente raskt tilbake til normal puls og normalt blodtrykk.

Dette ga jo mening for meg, slik vi snakket om i går. Jeg har jo holdt på med kulturlunsjer i ett års tid. Og i starten var det litt skummelt ettersom jeg jo er plaget av prestasjonsangst og uro i bøtter og spann. Jeg har holdt noen taler før og opptrådt med kor osv., men alltid synes at dette har vært utfordrende.

På Fontenehuset har jeg derimot prøvd å tenke, også etter å ha snakket med deg Mona, at det ikke gjør noe om jeg er redd og litt «utafor». Dine oppmuntrende ord har vært til god hjelp!

Kulturlunsj handler jo ikke om perfeksjonisme. Det er en treningsarena. Jeg øver meg på å være i fokus, på å legge frem noe som betyr noe for meg, på å få til et inkluderende fellesskap. Og uansett hvordan det går på den onsdagen, så har jeg stort utbytte av forarbeidet fordi det føles meningsfullt å dykke ned i ulike tekster og temaer.

Og som vi snakket om i går, så har disse gode opplevelsene ført til mer aktivitet. Jeg har brukt opplegget andre steder og i andre anledninger. Dermed så har jeg nettopp erfart at mestring fører til mestring – og dette gjør jo mye for livet!

Hilsen XXX ”

Ting som dette er det som gjør hverdagen på Fontenehuset til fine og meningsfylte dager!

Hilsen Elisabeth

 

Noen tanker fra et medlem og en medarbeider!

Hvorfor er Fontenehuset et bra sted å være – og hva ønsker vi å få ut av vår deltakelse på huset?

Dette er et spørsmål vi håper at mange spør seg og at man reflekterer godt over.

For å være medlem på Fontenehuset skal man ha eller ha hatt en psykisk helseutfordring – ok, den er relativ enkel å forholde seg til. Men så kommer da spørsmålet – hvorfor Fontenehuset?

Først må vi tydeliggjøre hva Fontenehuset er; Jo, det er et arbeidsfellesskap hvor medlemmer og medarbeidere jobber side om side for å drifte Fontenehuset i fellesskap. Medlemmene deltar i alle husets funksjoner og bruker til enhver tid de ressurser man har.

«Vi er alle her av en grunn, vi har alle vår «shit». Men la oss gjøre det beste ut av det!»

Fontenehusmodellen bygger på grunnleggende menneskelige behov: å bli sett, hørt, være til nytte og tilhøre et fellesskap. Fontenehuset inspirerer, støtter og motiverer medlemmer til aktiv samfunnsdeltakelse, studier og ordinært arbeid, står det i våre retningslinjer. Men hva betyr så dette i praksis?

Vi skal løfte hverandre opp, vi skal ha et fellesskap på huset, Vi skal skape noe sammen!!!

Bedringsprosessen står i fokus for hver og en av oss, hver eneste dag. Dette skal vi hjelpe hverandre med ved å skape gode relasjoner og jobbe sammen i hverdagen! Vi løfter hverandre opp!!

En god hverdag og et godt fellesskap legger til rette for følelsen av samhørighet og mestring. Vi hjelper hverandre på veien videre. Vi skaper relasjoner som hjelper oss i hverdagen og som kan vare livet ut. Her på huset skal vi vite at vi har trygge folk i ryggen. Medlemmer støtter og hjelper medlemmer, medlemmer hjelper medarbeidere, medarbeidere hjelper medlemmer og sammen får vi til en arena hvor alle skal føle seg trygge, tørre å prøve nye ting og det gir masse rom for å være akkurat den man er.

Fontenehuset er en utviklingsarena hvor man kan prøve og feile og prøve igjen – og man har alltid folk rundt seg som heier en videre. På fontenehuset kan du: «Trå ut av komfortsonen og inn i fellesskapet».

I fellesskap lager vi gode og meningsfulle dager – vi hjelper hverandre på veien til en bedre hverdag. Målene for hver enkelt er forskjellig, men veien mot målet går vi sammen.

Hilsen Henrik og Elisabeth.