Category Archives: Fontenehusmodellen

Helse- og omsorgskomiteen: et viktig lavterskeltilbud

«Komiteen mener at Fontenehusene er et viktig lavterskeltilbud og en utviklingsarena som utfyller det offentlige tilbudet»

I Helse- og omsorgskomiteens samlede merknader til statsbudsjettet 2015 (Innst. 11 S – 2014-2015, s.96).

Hvordan bli medlem av vårt klubbhus?

Fontenehuset Asker er et klubbhus for deg som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Ønsker du å skape en endring i ditt eget liv? Kanskje fontenehuset er noe for deg.

Et mulig medlemskap starter med en omvisning hos oss. Du kan ringe oss på telefon 66 79 88 69 for å avtale en tid som passer.

  • Medlemskap er gratis
  • På fontenehuset er det ingen ventelister og ingen henvisning
  • Som medlem forplikter du deg til å bidra til å skape et trygt og godt klubbhusfellesskap
  • Medlemskapet i fontenehuset er livsvarig – hvis en ønsker. Mange bruker fontenehuset etter at en har fått seg en ordinær jobb – som støtte i møte med arbeidslivets- eller studiestedets nye utfordringer.

Kom som du er

Kom som du er til fontenehuset. Vi er ikke så opptatt av diagnoser, men er heller ikke redd for å snakke om det. Når du kommer til oss vil du få en samtale der vi snakker om dine ønsker og drømmer.

Vi kan fylle tomrommet

En tilleggsbelastning av psykisk sykdom er ofte isolasjon, tap av relasjoner og gode nettverk. Fontenehuset kan fylle det tomrommet psykisk sykdom kan ha skapt i livet ditt.

Vi er et arbeidsfellesskap

Vi har erfart at arbeid strukturerer tiden, gir mening, og bidrar til bedre selvbilde. Som en «motgift» til kaos, depresjon og kjedsomhet.

På fontenehuset får du arbeide side om side med medarbeidere og andre medlemmer. Og sammen finner vi oppgaver som passer for deg.

Vi har et arbeidsfellesskapet som bygger på positive relasjoner, som gjør at du kan finne gode støttespillere, kolleger og venner hos oss.

Alt er frivillig, du bestemmer

Du kan komme til Fontenehuset èn eller fem dager i uka, eller mer. Du bestemmer.

Du kan påta deg store og små arbeidsoppgaver. Lite eller stort ansvar. Du bestemmer.

Du kan delta i fellesskapet i lange perioder og ta en pause når du vil.

Individuell støtte på andre livsområder

Alle har vi noen helseplager som påvirker oss.  Livet handler ikke bare om arbeid. Vi støtter også medlemmer på andre livsområder. For oss er det helt selvfølgelig å støtte medlemmer til å nå sine personlige mål. For noen er målet en meningsfull arbeidshverdag på fontenehuset, eller ute i et arbeid, mens andre trenger hjelp til å rydde opp i en vanskelig livssituasjon.

Fontenehuset har også et fritidsprogram.

Hva er et fontenehus? Velkommen til oss

Vi holder til på gateplan i Skysstasjonen 11B, Asker.

Hva er et fontenehus?

Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer.

Vi vil være en støttespiller, og bidra til reduksjon av behovet for innleggelser, samt gi næring til ønsker og drømmer om jobb eller studier.

Historien

Det var i 1948 – tre år etter verdenskrigens slutt – at det hele begynte i New York.  Tidligere pasienter ved Rockland Hospital gikk sammen og grunnla det første Fontenehus i verden. De befant seg i et vakuum etter at de ble utskrevet fra lange opphold på institusjon. De tidligere pasientene hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å klare seg på egen hånd etter utskrivningen.

Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at mange verken fikk bolig eller jobb. Nå ville de hjelpe seg selv og hverandre. I bygården som ble tatt i bruk, befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain House.

I dag finnes det over 300 Fontenehus rundt om i verden. Clubhouse International, som er Fontenehusenes paraplyorganisasjon, holder til i New York, og står ansvarlig for utviklingen av felles retningslinjer for drift av Fontenehus. De viktigste arbeidsområder er kvalitetsmåling av Fontenehusene og gjennomføring av internasjonale konferanser for Fontenehus.

Noe av det første grunnleggerne kvittet seg med, var betegnelsen tidligere pasient. Den syntes de var stigmatiserende. De dannet en klubb og kalte seg i stedet for medlemmer. I klubbfellesskapet skal medlemmene kunne friskne til i trygge omgivelser og i sitt eget tempo. Det første fontenehus knyttet også til seg sosialarbeidere. Det er siden blitt fast ansatte i alle fontenehus. De ansatte skal kunne engasjere medlemmene, men de skal aldri være flere enn at medlemmene er nødvendig for å kunne  få arbeidet gjort.

I løpet av 1980 og 90-årene har det skjedd en sterk utvikling av klubbhus i Europa og Skandinavia. I 1989 ble det vedtatt retningslinjer for driften. Retningslinjene beskriver hvilke verdier fontenehus-modellen bygger på. I 1994 ble det opprettet et internasjonalt senter for klubbhus, ICCD (Center for Clubhouse Development).  Det ligger i tilknytning til Fountain House i New York.

Nå er det fontenehus i 33 land rundt omkring på kloden. De tilbyr mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer, et arbeidsfellesskap og et sosialt fellesskap hvor medlemmene har innflytelse.