Avdeling Tofte

Velkommen til vår avdeling på Tofte!

Her bruker vi tid på å bli kjent og ha meningsfulle, gode dager sammen.

Vi jobber side om side, har arbeidsmøter der du selv velger hvilke oppgaver du vil være med på, vi lager lunsj og spiser sammen, og vi har et sosialt program.

Kom innom i vår åpningstid, opplev de hyggelige lokalene våre og hils på oss!

Åpent tirsdager fra 10 – 14.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer