All posts by

Vi er på rett vei!

«Alt arbeid i fontenehuset er lagt opp til å hjelpe medlemmer til å gjenvinne egenverdi, mening og selvtillit. Det er ikke ment å være spesifikk yrkesrettet trening» (retningslinje nr 19). 
Da er det gledelig at 84% av medlemmene våre, i trivselsundersøkelsen, rapporterer at deltakelse på huset har ført til større tro på seg selv og egne ressurser😊💪⭐️

Positiv påvirkning av helsen!

Hvert år gjennomføres det en trivselsundersøkelse på alle fontenehusene i Norge. Det er gledelig å se at 87% av medlemmene på Fontenehuset Asker rapporterer at deltakelse på huset påvirker helsen på en positiv måte. Medlemskap i vårt arbeidsfellesskap er åpent for alle som er eller har vært psykisk syk.

Ung & innafor – digital workshop 16.november

Ung og innafor – digital workshop 16.november ✨ Sammen kan vi skape og videreutvikle gode tilbud for unge voksne innen psykisk helse i Asker 🌿 Se link her til vårt Facebook arrangement for mer informasjon!

Velkommen til høsten på Fontenehuset Asker

Vi ønsker velkommen til høsten på fontenehuset for alle våre nåværende og fremtidige medlemmer og deg som er nysgjerrig på oss. Huset er åpent fra 08.30-16.00 og vi har også digitale møter på Webex (videosamtale). Medlemmer kan få tilgang til Webex møtenummer ved å  ta kontakt med Mazhar på tlf 47 32 02 59 eller gå inn på vår Facebook gruppe “Fontenehuset Asker Interngruppe” .

Ukeplanen er foreløpig under arbeid, men vil publiseres her så snart den er klar! 

20 Fontenehus i 2020

Vi er en del av landets største
lavterskeltilbud innen psykiatri!

Det fines i dag 14 Fontenehus i Norge og ytterligere 6 er innvilget av Helsedirektoratet. Disse er nå under etablering.

Fremdeles er fontenehusene ukjent i befolkningen, men anerkjent hos fagpersoner, NAV, politikere og helsevesenet.

Fontenehus er en ordinær arbeidsplass og et frivillig arbeidssted for mennesker som ikke er helt klare for arbeid og studier på grunn av psykisk helse.

På Fontenehuset støttes mennesker med psykiske helseproblemer ut i ordinært arbeid, studier og samfunnsdeltakelse.

Historier fra noen av våre medlemmer

Henriette
Jeg var nervøs, spent, gruet meg, lurte også på hvordan fontenehuset fungerte og hva de gjorde der. Tenke også på om dette kunne vært et sted som passet for meg, med de utfordringen jeg har i hverdagen. Ble tatt varmet imot og ønsket velkommen av ei som heter Mona, som er medarbeider på fontenehuset. Fikk omvisning på huset og ble fortalt hva de drev med på fontenehuset. Var også noen av de som er medlem, som kom bort og lurte på om jeg var et nytt medlem, fortalt litt om hva de synes som fontenehuset.  Synes det var veldig ålreit å høre hva medlemmene synes om fontenehuset og hvordan det har hjulpet dem. Ble veldig positivet overrasket over hvordan fontenehuset fungerte og måten dem tenker på.

Monica
Mitt første møte med Fontenehuset var helt tilfeldig. Jeg hadde hørt mye positivt fra både NAV og fastlege. En dag droppet jeg bare innom, og ble møtt med et smil i resepsjonen. Omvisning fikk jeg med en gang. Etter omvisningen gikk jeg med en følelse av å være velkommen. Da tenkte jeg at dette var noe for meg. Kontor eller kjøkken tenkte jeg en stund på. Det ble kontor, og det angrer jeg ikke på. Et bedre fellesskap skal du lete lenge etter. Fontenehuset har endret mitt liv. Om du føler deg litt utenfor i samfunnet, ikke nøl med å ta kontakt.
Hilsen Monica Hagen, nytt medlem på Fontenehuset Asker

Kaja
Da jeg hadde mitt første møte med huset var jeg veldig skeptisk og usikker. Jeg viste ikke hva jeg gikk til eller hvordan huset fungerte trodde egentlig ikke dette var noe for meg. Jeg har lenge slitt med meg selv og vært veldig usikker og liker vanligvis ikke at folk vet noe om meg og følte at jeg gikk inn døra på Fontenehuset med et stort neon-skilt i panna med all info om meg og mitt liv, men da jeg kom inn føra ble jeg møtt med et smil, varme øyne og god forståelse. Jeg følte meg hjemme for første gang på mange år! Fontenehuset har vist seg å være noe av det beste jeg har blitt med på og jeg stortrives sammen med folkene her. Her kan man være seg selv fullt ut, man kan få hjelp til å gjøre det man trives med i et godt og inkluderende samfunn, og om man har en dårlig dag, så er det helt greit! Jeg har fått en grunn til å stå opp om morgenen og jeg har fått et sted der jeg føler jeg hører til og passer inn.

Fontenehuset Asker på Teams!

Som et resultat av den bratte læringskurven vi har hatt den siste tiden, jobber vi i disse dager med at alle medlemmer skal få tilgang til sin egen Teams konto.

På denne måten kan alle medlemmer være med på oppgaver, prosjekter, møter og annet som foregår på huset. Teams fungerer også som en god kommunikasjonskanal internt for Fontenehuset Asker. Det å utvikle seg videre innen verktøy som dette er god læring innen flere aspekter i livet – både jobb, studier og personlig.

På huset og på Webex har vi nå opplæring i Teams hver dag for våre medlemmer.

Lunsj samtale med psykiater Anne Kristine Bergem

I dag hadde vi nok en gang besøk av psykiater Anne Kristine Bergem! Tusen takk for at du kom til oss i dag. Sjekk ut videoopptaket fra dagens samtale på vår Facebook ⭐️
https://www.facebook.com/1644963712421146/posts/2704104543173719/?vh=e&d=n

#fha #psykiskhelse #sterkeresammen#community #tilbaketilhverdagen

Nyhetsbrev fra Fontenehuset Asker

Fontenehuset Asker i en digital hverdag

Den siste perioden på Fontenehuset Asker har vært en spesielt spennende periode. 12. mars kom beskjeden om at vi midlertidig måtte stenge dørene på huset på grunn av den unike situasjonen som råder i landet. Umiddelbart begynte arbeidet for å kunne være tilgjengelig for alle våre medlemmer i en sårbar tid, drive de viktige pågående prosessene videre, samt som vi etter hvert oppdaget – vi skulle fortsette utviklingen av huset for å klare å levere i henhold til helt nye utfordringer.

Prioritet nummer en var å få kontakt med medlemmene våre. Vi har våre faste kanaler for å nå de som ikke møter opp på huset – og disse ble tatt i bruk i fulle monn for å nå alle våre medlemmer. Vi ringte og hadde kontakt med samtlige medlemmer og kartla i hvilken grad de ønsker kontakt i den kommende perioden. Vi åpnet opp vår interne facebookside for å kunne gi hverandre informasjon, tips og råd for å håndtere denne perioden. Videre ble det sendt ut sms til alle sammen om at vi allerede dag nummer to kunne tilby et Virtuelt Fontenehus i Asker ved å logge seg på Webex videokonferanse systemet. Det ble bestemt at vi skulle «holde huset åpnet» på nett fra kl 10:00 – 16:00 hver dag. Vi satte i gang med våre daglige møter og grupper for å opprettholde struktur, forutsigbarhet og fellesskap.

Tilgjengelighet for våre medlemmer. Da vi fikk kartlagt hvilke behov det var blant våre medlemmer søkte vi midler fra Gjensidigestiftelsen slik at vi kunne hjelpe de av våre medlemmer som ønsket det, til å komme på nett. Dette ga uttelling: Vi har mottatt kr 130.000 til fra Gjensidigestiftelsen til støtte for medlemmene våre, slik at alle som ønsker det kan få digital tilgang og støtte.

Men vi vil ha enda mer: i skrivende stund ligger det også en søknad om midler til mer digitalt utstyr hos Elkjøp. Alt av utstyr vi har tilgjengelig pr i dag lånes ut til medlemmer som har behov.

Digital utvikling. Vi har leid inn en teknisk rådgiver til å hjelpe oss videre slik at denne situasjonen vi nå er i kan flyte mest mulig smertefritt, samt at vi nå benytter oss av at vi ble kastet ut i en utviklingsprosess på det digitale området. Dette ønsker vi selvfølgelig å utvikle videre, slik at det digitale blir en integrert del av vår fontenehusdrift i tiden fremover, også når huset igjen blir åpent for våre medlemmer. Vi ser for oss en masse spennende muligheter for enda større inkludering på sikt og muligheten for å være ledende på denne utviklingen. Fokus er nytenking, utvikling og gjennomføring!

«Webex dagene» – altså vår hverdag på nettet, går veldig bra og mange er svært fornøyd med denne løsningen. Inne på denne siden har vi arbeidsorientert dag fra kl. 10-16 hver dag, hvor medlemmer og medarbeidere jobber sammen for å drifte huset i henhold til de oppgavene som nå oppstår underveis. Fontenehusmodellen er fortsatt vår bærebjelke – og etterleves til det fulle i dette rommet. Her jobbes det side by side, med mål om fellesskap, mening og mestring!

Vi har grupper som Media og PR, Jobbklubb, Digital drift og utvikling, Sosialt program, Ung på huset, Fysisk aktivitet, Tilbredning av lunsj, Kulturlunsj og begynner og avslutter hver dag med arbeidsmøter.

Litt om noen av våre pågående grupper:
Media og PR gruppen har daglige møtetider. Denne gruppen er
selvfølgelig i sitt ess i en periode med fullt fokus på digitale flater. Med mål om å nå alle våre medlemmer og samarbeidspartnere har vi tenkt nytt på mange områder. Her gjelder det å være på til enhver tid, i tillegg til å gjennomføre de allerede planlagte utviklingsaktivitetene våre.  Vi jobber med facebook eksternt og internt, instagram, hjemmeside som skal oppjusteres, digital husavis, skriver artikler og lager undersøkelser til våre medlemmer for diverse kartleggingsbehov.

Digital drift og utvikling har også daglige møter hvor vi jobber rundt dette med å få alle medlemmer som ønsker det å «komme på» enklest mulig. Vi jobber med å endre nettsiden slik at også medlemmer kan benytte denne enkelt med færrest mulig mellompunkter for å kunne delta i vår digitale hverdag. Vi vil skape en felles plattform, kun en adresse å forholde seg til og med brukervennlige verktøy, for å gjøre terskelen for deltakelse lavest mulig. Utprøving og undersøkelser rundt hvilken kanal som er best for dokumentdeling og felles lagring, slik at alle medlemmer og medarbeidere fra hver sin stue, kan bidra i den daglige driften av huset. Og selvfølgelig – hvordan kan vi dra dette videre inn i den permanente, fremtidige driften av huset.

Sosialt program. Vi setter i gang stor tankevirksomhet, utveksler forslag og undersøker mulighetene for planlegging av hva vi på Fontenehuset Asker skal gjøre fremover mot – og i sommer. Dette skaper optimisme blant både medlemmer og medarbeidere – for ja, alt vil bli normalt igjen, og ja vi skal atter igjen møtes fysisk. Det jobbes nå for å skape et godt påskeprogram. Det jobbes aktivt for å få til en løsning hvor vi får hentet mat på matsentralen igjen for å kunne lage «matposer» til medlemmene

Tilbereding av lunsj. Vi samles foran skjermen og tilbereder lunsjen sammen fra hver vårt kjøkken, mens vi skravler og koser oss.

Kulturlunsj. Målet for denne gruppen er å ha en hyggelig og meningsfull felleslunsj, med temaer som bestemmes i fellesskap foregående dag. Alle kan være med som deltaker eller arrangør. Eksempler på noe av hva vi har gjennomført frem til nå: 3D museumomvisninger i verden, felles sang og diktopplesning, dele en ting fra ditt hjem som du setter stor pris på og dele med de andre grunnen for at dette betyr mye for deg, Kahoot og quiz, fyll favorittkoppen med noe godt – og del hvorfor akkurat denne er favorittkoppen, anbefale tv-serier/filmer, podkaster, bøker…, gi hverandre inspirasjon til “hva kan man gjøre og finne på” i denne isolerte tiden, ha ulike oppgaver gjennom helgen, for så å dele i uken osv, osv.

Jobbklubb. Vi har jobbklubb 3 ganger i uken der vi sammen med medlemmene planlegger og gjennomfører ulike tema knyttet til jobbsøk, studiemuligheter, sette seg mål, bli bevisst seg selv og sin kompetanse, jobbe med mestring og trygger på å ufarliggjøre kontakt med potensielle arbeidsgivere. Viktigheten for å fremme psykisk helse og å være delaktig i det norske samfunnet og arbeidslivet  fremheves. Medlemmene får også jobb og studieveiledning på nett i grupper og en-til-en uti fra behovet. Vi er også i dialog med flere bedrifter innen landbruksbransjen for våre medlemmer for ordinært arbeid.  Kontakten med de som er ute i OA (overgangsarbeid) opprettholdes godt i denne perioden også.

Ung på huset. Mange i ung på huset gjengen har vært svært aktive på de ulike felles-møtene våre på webex, og har stor driv i både sosialt program og media og PR gruppe. I tillegg har vi arrangert påske kahoot og delt tips til inne og ute aktiviteter på ungkveld. Vi har faste ungmøter hvor vi har snakket mye om hvordan vi kan nå og støtte hverandre i den perioden vi nå er inne i. Vi har snakket mye sammen på telefon og hatt mye kontakt over sms.

Sosiale kvelder. Mandag kveld har vi ung på huset samling og onsdager har vi klubbkveld, hvor vi har sosiale digitale aktiviteter drevet av medlemmer og medarbeidere etter arbeidstid.

Sosialt program på helligdager. Vi er nå på vei inn i påsken – og vi vil «holde åpent» hver dag i denne høytiden for våre medlemmer. Sammen lager vi et godt program som inneholder kombinasjon av vanlig arbeid og påskeaktiviteter.

Fysisk aktivitet. I tillegg til alt som skjer på nettet har vi lagt inn en time til fysisk aktivitet midt på dagen. Her anmoder vi alle om å ta seg en tur ut i frisk luft. Vi kan være i kontakt på telefonmøter om dette er ønskelig på disse turene. Nå har vi også satt i gang fellesturer, med «riktig antall» deltagere og god avstand, daglig.

Opprettholde et godt kosthold.
Vi vil få til en utdeling av god mat til medlemmene før påske og også i tiden fremover. Dette for å hjelpe våre medlemmer til å få i seg god og næringsrik mat og for å hjelpe til med eventuelle økonomiske utfordringer i henhold til kosthold.

Støtte. Våre vanlige støttefunksjoner opprettholder vi så normalt som mulig. Vi hjelper våre medlemmer i kontakt med NAV, boligutleiere, helseforetak og vi jobber med individuell jobb og studieveiledning (er i fortløpende kontakt med organisasjoner som har spesielle behov for arbeidskraft i denne perioden).

Vi har vært heldige å få flere webinarer med en psykiater som har samtalt med oss om den situasjonen vi nå er i og hvordan håndtere vanlige utfordringer som oppstår som en følge av denne unntakstilstanden.

Reach-out eller medlemskontakt er svært viktig for oss å jobbe med. Vi fortsetter kontinuerlig reachout til alle medlemmer med telefonsamtaler, facetime og meldinger i henhold til hvilke behov hver enkelt har.

Veien tilbake – og ut av isolasjon. Det går stort sett bra med medlemmene våre. Det er selvfølgelig en stor påkjenning med langvarig isolasjon og vi ser at dette kan bli en utfordring når vi skal tilbake til hverdagen igjen. Mange vil da slite med å komme ut av isolasjonen. Derfor har vi søkt om enda flere midler: Vi venter spent på svar fra stiftelsen Dam om vi får tilskuddsmidler (kr 200.000) til å gjennomføre et digitalt teaterprosjekt for å forberede tilbakevending til samfunnet.

Integreringsarbeid. Det er med stor entusiasme vi på tampen her kan meddele at vi har fått innvilget kr 560.000 fra IMDi til integreringsarbeid innen psykisk helse. Vi skal jobbe med dette sammen med Fontenehuset Rygge og Fontenehus Norge, som et utviklingsarbeid med nasjonal interesse der metode utvikles, dokumenteres og deles.

Foreløpig er huset stengt tom 13.4. AU tar beslutning om hva vi gjør videre etter nye føringer/påbud som ventes 8. april og i samråd med kommunen.

Følg gjerne med på Facebook og Instagram,  😊
https://www.facebook.com/fontenehusetasker/
https://www.instagram.com/fontenehuset.asker/ 

Med ønske om en god påske fra gjengen på Fontenehuset i Asker

Besøk av psykiater Anne Kristine Bergem på Webex

Vi har vært så heldige å få besøk av psykiater Anne Kristine Bergem igjen i dag. Temaet for samtalen i dag var håp og optimisme i situasjonen vi nå er i. Tusen takk for at du tok deg tid ut av dagen din for å snakke med oss.
#psykiskhelse #fha #håp #optimisme 

Sjekk ut videoen fra vårt live møte her: https://www.facebook.com/fontenehusetasker/videos/2717383368497235/

Samlingspunkt på webex påsken 2020

Til tross for fortsatt stengte dører på Fontenehuset Asker er stemningen på topp på webex hver dag; og også i påsken! Digitale møter skaper menneske treff, tilhørighet, fellesskap, samhold og gode påskedager for alle våre medlemmer. 

Vi ønsker alle dere der ute en riktig god påske!