Arbeidsinkluderingsmetoder

Oppdrag
Vi gir mennesker støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier.

Metoder
Med den sosiale støtten fra Fontenehuset Asker og i samspill med våre samarbeidspartnere (NAV, tiltaksarrangører, helseforetak) bruker vi fire grunnleggende arbeidsinkluderingsmetoder:

1. den arbeidsorienterte dagen på Fontenehuset (Work-ordered Day)
2. overgangsarbeid (Transitional Employment)
3. arbeid med støtte (Supported Employment)
4. individuell jobbstøtte til medlemmer i ordinært arbeid (Independent Employment)

Fakta

  • Antall medlemmer i arbeidsorientert dag: 300 medlemmer Gjennomsnittlig daglig oppmøte i 2022: 21
  • Transitional Employment: Overgangsarbeid: 3
  • Supported Employment Programme:
    – Lyspunkt1 – 3 ansatte medlemmer
  • Independent Employment med individuell jobbstøtte: ca 40% av medlemmene er i ordinært arbeid, for det meste deltidsstillinger.
  • Introprogrammet/Folkeuniversitetet: Språkpraksis: 3

Totalt: Fontenehuset Asker gir sine 300 medlemmer et individuelt tilpasset program for jobbstøtte.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt psykiske helseutfordringer