Lyspunktet

Medlemmer ved Fontenehuset Asker får tilbud om dagsjobb ved stearinlysfabrikken Lyspunkt1 i Heggedal.

Lønn: kr. 300,- per dag.

Ta kontakt med klubbhuset for mer informasjon.

 

For mer informasjon: www.lyspunkt1.no

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer