Lyspunktet

Medlemmer ved Fontenehuset Asker får tilbud om dagsjobb ved stearinlysfabrikken Lyspunkt1 i Heggedal i perioden april-juni 2017.

Lønn: kr. 300,- per dag.

Ta kontakt med klubbhuset for mer informasjon.

Samarbeidet mellom Lyspunkt1 og Fontenehuset Asker er et pilotprosjekt våren 2017.

For mer informasjon: www.lyspunkt1.no

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer