Hva er Fontenehusets jobbstøtte?

Om hvordan vi kan støtte hverandre ut i jobb
ved Fontenehuset Asker. 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer