Arbeidsinkluderingsmetoder

Oppdrag
Vi gir mennesker støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier.

Metoder
Med den sosiale støtten fra Fontenehuset Asker og i samspill med våre samarbeidspartnere (NAV, tiltaksarrangører, helseforetak) bruker vi fire grunnleggende arbeidsinkluderingsmetoder:

1. den arbeidsorienterte dagen på Fontenehuset (Work-ordered Day)
2. overgangsarbeid (Transitional Employment)
3. arbeid med støtte (Supported Employment)
4. individuell jobbstøtte til medlemmer i ordinært arbeid (Independent Employment)

Fakta

  • Antall medlemmer i arbeidsorientert dag: 309 medlemmer Gjennomsnittlig daglig oppmøte: 45
  • Transitional Employment: Overgangsarbeid: 4
  • Supported Employment Programme:
    – På vei – 20 ansatte medlemmer
    – Lyspunkt1 – 15 ansatte medlemmer
  • Independent Employment med individuell jobbstøtte: 112 (40% av medlemmene) er i ordinært arbeid, for det meste deltidsstillinger.
  • Introprogrammet/Folkeuniversitetet: Språkpraksis: 5

Totalt: Fontenehuset Asker gir sine 309 medlemmer et individuelt tilpasset program for jobbstøtte.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer