Arbeid

Fontenehuset jobbstøtte består av:

> Se også våre faglige kvalitetsstandarder (Employment guidelines for akkrediterte fontenehus)

STEG 1 DELTA I DEN ARBEIDSORIENTERTE DAGEN PÅ FONTENEHUSET ASKER. I FOKUS: DINE RESSURSER, ØNSKER OG DRØMMER. VI ARBEIDER I EGET TEMPO OG TILPASSET DAGSFORM.

STEG 2 BLI MED I JOBBKLUBB. SAMMEN UTVIKLER VI DIN JOBBPROFIL.

STEG 3 SØKE OVERGANGSARBEID ELLER ANNET ORDINÆRT ARBEID

STEG 4 DU FÅR STØTTE FRA KLUBBHUSET TIL Å VÆRE I ORDINÆR JOBB PÅ EN NÆRKONTAKTARENA: PÅ VEI (MEDLEMMENES BEDRIFT), LYSPUNKTET (FABRIKK I HEGGEDAL), OVERGANGSARBEID

STEG 5 DU FÅR STØTTE TIL Å VÆRE I ORDINÆR JOBB OG BEHOLDE DEN

Våre verdier
Likeverd. Relasjoner. Frivillighet. Fellesskap.

Våre holdninger
Vi tror at alle mennesker har lyst til å bruke sine evner og talenter. Vi mener at alle mennesker har ressurser som samfunnet trenger. Vi tror på kraften i fellesskapet. Og vi mener at alle mennesker er like mye verdt i kraft av sin eksistens, og ikke på grunn av sine prestasjoner.

Våre metoder
Empowerment (egenkraftmobilisering) Fontenehusmodellen Involveringspedagogikk

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer