Arbeid

Arbeidsorientert dag på huset
– fokus på mestring og ressurser

Gjennom deltakelse i den arbeidsorienterte dagen på
fontenehuset blir medlemmene kjent med seg selv, sine ressurser,
evner og drømmer. De får muligheten til å jobbe med
ulike arbeidsoppgaver i eget tempo tilpasset dagsform. Vi
fasiliteter slik at det skal kunne være mulig å finne oppgaver
til alle. Målet er å oppleve mestring og utvikling slik at de
blir bevisst egen kompetanse for å komme videre ut i jobb
og studier. Arbeidserfaring på huset kan skrives på CV og
medlemmer vil kunne få en attest over ferdigheter
de har opparbeidet seg som de kan bruke i veien videre.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt psykiske helseutfordringer