Psykemeldt, hva nå?

Hva gjør det med deg, å bli sittende hjemme alene over lengre tid? Over 24 000 mennesker i Norge med psykiske helseproblemer har gjemt seg bak gardinene hjemme i sommer. Mange trenger mer enn medikamenter og samtaleterapi.

Fontenehus Norge har utarbeidet rapporten Psykemeldt, hva nå? Her har de samlet forskning som viser hvor skadelig og utbredt isolasjon kan være.

Hvor begynner vi hvis folk er for syke til å stå i ordinært arbeid, men blir enda sykere av å stå utenfor? Hvis tapet av arbeidsplassen medfører tap av en rekke verdifulle komponenter i et godt liv, bør vi ikke da fokusere på å tilby en god erstatning? Vi tror det. Det er derfor fontenehusene finnes.

Psykemeldt-hva-nå