Nyhetsbrev fra Fontenehuset Asker

Fontenehuset Asker i en digital hverdag

Den siste perioden på Fontenehuset Asker har vært en spesielt spennende periode. 12. mars kom beskjeden om at vi midlertidig måtte stenge dørene på huset på grunn av den unike situasjonen som råder i landet. Umiddelbart begynte arbeidet for å kunne være tilgjengelig for alle våre medlemmer i en sårbar tid, drive de viktige pågående prosessene videre, samt som vi etter hvert oppdaget – vi skulle fortsette utviklingen av huset for å klare å levere i henhold til helt nye utfordringer.

Prioritet nummer en var å få kontakt med medlemmene våre. Vi har våre faste kanaler for å nå de som ikke møter opp på huset – og disse ble tatt i bruk i fulle monn for å nå alle våre medlemmer. Vi ringte og hadde kontakt med samtlige medlemmer og kartla i hvilken grad de ønsker kontakt i den kommende perioden. Vi åpnet opp vår interne facebookside for å kunne gi hverandre informasjon, tips og råd for å håndtere denne perioden. Videre ble det sendt ut sms til alle sammen om at vi allerede dag nummer to kunne tilby et Virtuelt Fontenehus i Asker ved å logge seg på Webex videokonferanse systemet. Det ble bestemt at vi skulle «holde huset åpnet» på nett fra kl 10:00 – 16:00 hver dag. Vi satte i gang med våre daglige møter og grupper for å opprettholde struktur, forutsigbarhet og fellesskap.

Tilgjengelighet for våre medlemmer. Da vi fikk kartlagt hvilke behov det var blant våre medlemmer søkte vi midler fra Gjensidigestiftelsen slik at vi kunne hjelpe de av våre medlemmer som ønsket det, til å komme på nett. Dette ga uttelling: Vi har mottatt kr 130.000 til fra Gjensidigestiftelsen til støtte for medlemmene våre, slik at alle som ønsker det kan få digital tilgang og støtte.

Men vi vil ha enda mer: i skrivende stund ligger det også en søknad om midler til mer digitalt utstyr hos Elkjøp. Alt av utstyr vi har tilgjengelig pr i dag lånes ut til medlemmer som har behov.

Digital utvikling. Vi har leid inn en teknisk rådgiver til å hjelpe oss videre slik at denne situasjonen vi nå er i kan flyte mest mulig smertefritt, samt at vi nå benytter oss av at vi ble kastet ut i en utviklingsprosess på det digitale området. Dette ønsker vi selvfølgelig å utvikle videre, slik at det digitale blir en integrert del av vår fontenehusdrift i tiden fremover, også når huset igjen blir åpent for våre medlemmer. Vi ser for oss en masse spennende muligheter for enda større inkludering på sikt og muligheten for å være ledende på denne utviklingen. Fokus er nytenking, utvikling og gjennomføring!

«Webex dagene» – altså vår hverdag på nettet, går veldig bra og mange er svært fornøyd med denne løsningen. Inne på denne siden har vi arbeidsorientert dag fra kl. 10-16 hver dag, hvor medlemmer og medarbeidere jobber sammen for å drifte huset i henhold til de oppgavene som nå oppstår underveis. Fontenehusmodellen er fortsatt vår bærebjelke – og etterleves til det fulle i dette rommet. Her jobbes det side by side, med mål om fellesskap, mening og mestring!

Vi har grupper som Media og PR, Jobbklubb, Digital drift og utvikling, Sosialt program, Ung på huset, Fysisk aktivitet, Tilbredning av lunsj, Kulturlunsj og begynner og avslutter hver dag med arbeidsmøter.

Litt om noen av våre pågående grupper:
Media og PR gruppen har daglige møtetider. Denne gruppen er
selvfølgelig i sitt ess i en periode med fullt fokus på digitale flater. Med mål om å nå alle våre medlemmer og samarbeidspartnere har vi tenkt nytt på mange områder. Her gjelder det å være på til enhver tid, i tillegg til å gjennomføre de allerede planlagte utviklingsaktivitetene våre.  Vi jobber med facebook eksternt og internt, instagram, hjemmeside som skal oppjusteres, digital husavis, skriver artikler og lager undersøkelser til våre medlemmer for diverse kartleggingsbehov.

Digital drift og utvikling har også daglige møter hvor vi jobber rundt dette med å få alle medlemmer som ønsker det å «komme på» enklest mulig. Vi jobber med å endre nettsiden slik at også medlemmer kan benytte denne enkelt med færrest mulig mellompunkter for å kunne delta i vår digitale hverdag. Vi vil skape en felles plattform, kun en adresse å forholde seg til og med brukervennlige verktøy, for å gjøre terskelen for deltakelse lavest mulig. Utprøving og undersøkelser rundt hvilken kanal som er best for dokumentdeling og felles lagring, slik at alle medlemmer og medarbeidere fra hver sin stue, kan bidra i den daglige driften av huset. Og selvfølgelig – hvordan kan vi dra dette videre inn i den permanente, fremtidige driften av huset.

Sosialt program. Vi setter i gang stor tankevirksomhet, utveksler forslag og undersøker mulighetene for planlegging av hva vi på Fontenehuset Asker skal gjøre fremover mot – og i sommer. Dette skaper optimisme blant både medlemmer og medarbeidere – for ja, alt vil bli normalt igjen, og ja vi skal atter igjen møtes fysisk. Det jobbes nå for å skape et godt påskeprogram. Det jobbes aktivt for å få til en løsning hvor vi får hentet mat på matsentralen igjen for å kunne lage «matposer» til medlemmene

Tilbereding av lunsj. Vi samles foran skjermen og tilbereder lunsjen sammen fra hver vårt kjøkken, mens vi skravler og koser oss.

Kulturlunsj. Målet for denne gruppen er å ha en hyggelig og meningsfull felleslunsj, med temaer som bestemmes i fellesskap foregående dag. Alle kan være med som deltaker eller arrangør. Eksempler på noe av hva vi har gjennomført frem til nå: 3D museumomvisninger i verden, felles sang og diktopplesning, dele en ting fra ditt hjem som du setter stor pris på og dele med de andre grunnen for at dette betyr mye for deg, Kahoot og quiz, fyll favorittkoppen med noe godt – og del hvorfor akkurat denne er favorittkoppen, anbefale tv-serier/filmer, podkaster, bøker…, gi hverandre inspirasjon til “hva kan man gjøre og finne på” i denne isolerte tiden, ha ulike oppgaver gjennom helgen, for så å dele i uken osv, osv.

Jobbklubb. Vi har jobbklubb 3 ganger i uken der vi sammen med medlemmene planlegger og gjennomfører ulike tema knyttet til jobbsøk, studiemuligheter, sette seg mål, bli bevisst seg selv og sin kompetanse, jobbe med mestring og trygger på å ufarliggjøre kontakt med potensielle arbeidsgivere. Viktigheten for å fremme psykisk helse og å være delaktig i det norske samfunnet og arbeidslivet  fremheves. Medlemmene får også jobb og studieveiledning på nett i grupper og en-til-en uti fra behovet. Vi er også i dialog med flere bedrifter innen landbruksbransjen for våre medlemmer for ordinært arbeid.  Kontakten med de som er ute i OA (overgangsarbeid) opprettholdes godt i denne perioden også.

Ung på huset. Mange i ung på huset gjengen har vært svært aktive på de ulike felles-møtene våre på webex, og har stor driv i både sosialt program og media og PR gruppe. I tillegg har vi arrangert påske kahoot og delt tips til inne og ute aktiviteter på ungkveld. Vi har faste ungmøter hvor vi har snakket mye om hvordan vi kan nå og støtte hverandre i den perioden vi nå er inne i. Vi har snakket mye sammen på telefon og hatt mye kontakt over sms.

Sosiale kvelder. Mandag kveld har vi ung på huset samling og onsdager har vi klubbkveld, hvor vi har sosiale digitale aktiviteter drevet av medlemmer og medarbeidere etter arbeidstid.

Sosialt program på helligdager. Vi er nå på vei inn i påsken – og vi vil «holde åpent» hver dag i denne høytiden for våre medlemmer. Sammen lager vi et godt program som inneholder kombinasjon av vanlig arbeid og påskeaktiviteter.

Fysisk aktivitet. I tillegg til alt som skjer på nettet har vi lagt inn en time til fysisk aktivitet midt på dagen. Her anmoder vi alle om å ta seg en tur ut i frisk luft. Vi kan være i kontakt på telefonmøter om dette er ønskelig på disse turene. Nå har vi også satt i gang fellesturer, med «riktig antall» deltagere og god avstand, daglig.

Opprettholde et godt kosthold.
Vi vil få til en utdeling av god mat til medlemmene før påske og også i tiden fremover. Dette for å hjelpe våre medlemmer til å få i seg god og næringsrik mat og for å hjelpe til med eventuelle økonomiske utfordringer i henhold til kosthold.

Støtte. Våre vanlige støttefunksjoner opprettholder vi så normalt som mulig. Vi hjelper våre medlemmer i kontakt med NAV, boligutleiere, helseforetak og vi jobber med individuell jobb og studieveiledning (er i fortløpende kontakt med organisasjoner som har spesielle behov for arbeidskraft i denne perioden).

Vi har vært heldige å få flere webinarer med en psykiater som har samtalt med oss om den situasjonen vi nå er i og hvordan håndtere vanlige utfordringer som oppstår som en følge av denne unntakstilstanden.

Reach-out eller medlemskontakt er svært viktig for oss å jobbe med. Vi fortsetter kontinuerlig reachout til alle medlemmer med telefonsamtaler, facetime og meldinger i henhold til hvilke behov hver enkelt har.

Veien tilbake – og ut av isolasjon. Det går stort sett bra med medlemmene våre. Det er selvfølgelig en stor påkjenning med langvarig isolasjon og vi ser at dette kan bli en utfordring når vi skal tilbake til hverdagen igjen. Mange vil da slite med å komme ut av isolasjonen. Derfor har vi søkt om enda flere midler: Vi venter spent på svar fra stiftelsen Dam om vi får tilskuddsmidler (kr 200.000) til å gjennomføre et digitalt teaterprosjekt for å forberede tilbakevending til samfunnet.

Integreringsarbeid. Det er med stor entusiasme vi på tampen her kan meddele at vi har fått innvilget kr 560.000 fra IMDi til integreringsarbeid innen psykisk helse. Vi skal jobbe med dette sammen med Fontenehuset Rygge og Fontenehus Norge, som et utviklingsarbeid med nasjonal interesse der metode utvikles, dokumenteres og deles.

Foreløpig er huset stengt tom 13.4. AU tar beslutning om hva vi gjør videre etter nye føringer/påbud som ventes 8. april og i samråd med kommunen.

Følg gjerne med på Facebook og Instagram,  😊
https://www.facebook.com/fontenehusetasker/
https://www.instagram.com/fontenehuset.asker/ 

Med ønske om en god påske fra gjengen på Fontenehuset i Asker