Nøkkeltall per 1. februar 2019

  • 309 medlemmer (150 aktive)
  • Snitt daglig oppmøte: 44
  • Antall overgangsarbeidsstillinger (OA): 4
  • 7,5 årsverk

Til tallene:
Fontenehuset Asker ligger over ICCD Benchmark på daglig oppmøte og antall aktive medlemmer. Det er målsetting om 8 OA i HP 2019-21.