Prosjekt forumteater – et verktøy for sosial forandring

Fontenehuset Asker søker nå Asker kommune og Sparebankstiftelsen om økt satsing på forumteater som metode. Prosjektets mål er å etablere en kreativ arena for dialog og refleksjon der unge kan jobbe med temaene psykisk helse og identitet.

I samarbeid med Asker og Røyken videregående skole samt Barnevernet i Asker v/Team enslige mindreårige ønsker Fontenehuset Asker å skape et kreativt felleskap om psykiske helseutfordringer og identitet med fokus på ferdigheter, forbilder og fellesskap. Vi vil utvikle en møteplass der unge i fellesskap kan utvikle kompetanse og kapasitet for å takle psykisk stress. Prosjektet vil også gå inn på temaene identitetsdannelse og kulturarv med fokus på hvordan fellesskap og tradisjoner i samfunnet kan avlaste den enkelte unge. I prosjektet vil vi bruke Forumteater som metode. Forumteater er utviklet av Augusto Boal og fikk i 1994 offisiell anerkjennelse av Unesco som “Et verktøy for sosial forandring”.

Gjennom åpne workshops på de tre arenaene vil Fontenehuset rekruttere deltakere til arbeid med forestilling som en forlengelse av workshopene. Forestillingsarbeidet vil dreie seg om utfordringer knyttet til identitet og fellesskap. Hvordan kan man være seg selv og samtidig del av en helhet.

Frem mot kommunesammenslåingen har kommunene fokus på å etablere felles kultur på tvers av de tre kommunene. Vårt prosjekt vil være et bidrag til modning og bevisstgjøring i denne prosessen.

Det er søkt Asker kommune og Sparebankstiftelsen om finansiering av prosjektene.