Trivselsundersøkelse ved norske Fontenehus

I oktober 2017 gjennomførte norske fontenehus sin årlige tilfredshetsundersøkelse der medlemmer beskriver selvopplevde effekter av sin deltakelse.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:

  • 92 % av medlemmene opplever selv at de har en bedre helse når de deltar på fontenehus
  • 84 % av  medlemmene har redusert behov for helsetjenester
  • 57 %  av medlemmene rapporterer et redusert behov for innleggelse eller akutt hjelp
  • 83 % av medlemmene beskriver at de får økt selvtillit ved å være en del av fontenehus
  • 65 %  av medlemmene får styrket tro på å komme ut i jobb gjennom fontenehuset

 

Fakta om undersøkelsen
Antall aktive medlemmer i gjeldende periode: 766
Svarprosent: 58 %
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 10. oktober til 10. november. Alle medlemmer som var aktive på huset i denne perioden ble bedt om å fylle ut et skjema. På skjemaet skulle de krysse av på påstandene som de var mest enig i.  12 av 12 Fontenehus deltok i undersøkelsen.