Til deg som føler deg sterkt berørt av den alvorlige hendelsen på Fontenehuset Asker

I denne artikkelen kan du lese litt om vanlige reaksjoner, hvor du kan søke hjelp og hva du selv kan gjøre.

Når vi har opplevd en alvorlig hendelse, reagerer vi svært ulikt. Alle reaksjoner er derfor normale.

Vanlige reaksjoner er:

• Gjenopplevelser
• Unnvikende atferd
• Uro
• Kroppslige reaksjoner
• Søvnvansker
• Endret forhold til mat
• Endret aktivitetsnivå
• Konsentrasjonsvansker
• Tristhet
• Selvbebreidelser
• Sinne
• Sorg

Hva kan du selv gjøre?

Snakk med mennesker du er trygg på og del tanker og følelser rundt det som har hendt. Du trenger ikke fortelle om hendelsen til alle som spør.

Lag struktur i hverdagen din, fortsett med dine vanlige aktiviteter God struktur fører til at du raskere får kontroll over livet igjen. Vær forsiktig med alkohol og beroligende medikamenter fordi dette kan forstyrre bearbeidelsen av hendelsen.

Vær raus med deg selv. Gjør ting du synes er hyggelig og vær sammen med mennesker du er glad i. Vær fysisk tilstede sammen, elektroniske meldinger dekker ikke alene behovet for omsorg og nærvær.

Profesjonell hjelp
Kontakt fastlegen din dersom dine vedvarende reaksjoner ikke avtar den første måneden. Eller om belastningene medfører vesentlige belastninger slik at du ikke klarer å møte hverdagens krav.

Asker kommune tilbyr Rask psykisk helsehjelp. Ta kontakt på tlf. 476 88 239 eller på e-post mestringshuset@asker.kommune.no

Telefonen er betjent tirsdager kl. 1230-14
Onsdag-torsdag kl. 10-1130

Du kan også laste ned SMART appen som støtter deg i din egen mestring.