Detaljert program Konferanse om arbeid og psykiske helseutfordringer 3. november kl. 10-15 i Asker kulturhus

0930 Registrering og kaffe

0945 Dørene åpner

1000 Åpning
– Diktlesning (dikt av Gunnar Askildsen og Mai Britt Hausland)
– Video PÅ VEI INN
– Åpningsinnlegg Stina Jørgensen og Bente Laukvika, medlemmer Fontenehuset Asker
– Velkommen “Alle er mer enn det du ser” v/ daglig leder av Fontenehuset Asker, Kristin Walstad
– Velkommen v/ Helse og omsorgskomiteen Asker kommune

1030 Forumteater ved medlemmer Fontenehuset Asker
Eliann Stålem Berg, moderator.

1100 Musikalsk innslag v/ Husbandet Mikkelsen/ Mickelsson

Ordstyrere: Jacob Joneberg (medlem) og Eliann Stålem Berg (medarbeider) Fontenehuset Asker

1110 Å behandle sykdom eller leve et liv? Foredrag ved Arnhild Lauveng

Mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser er selvfølgelig like forskjellige som alle andre mennesker. Men for mange av de som sliter med langvarige og sammensatte plager, er det ikke bare sykdommen alene som er problemet, og dermed er det heller ikke nok med ensidig fokus på symptombehandling. Mange i denne gruppen vil kunne ha like stor nytte av tiltak som fokuserer på deltagelse, felleskap, mestring, relasjoner og livskvalitet – og her kan Fontenehusene være en viktig bidragsyter.

1200 Lunsj – Åpen kafe Mat på vei/ Draum – meir enn mat (Betaling: kontakt eller VIPPS nr. 73691 (Fontenehuset Asker).

1230 Tema: Arbeid.

Ann-Sølvi Elveseter, Asker DPS avd. Sikta
«Arbeid i et behandlingsperspektiv»

Film om Mat på vei
Laget av medlemmer på Fontenehuset Asker.

Jacob Joneberg, Kristin Walstad, Marina L. Pavlak
«Fontenehuset Askers program for arbeidsinkludering»

Musikalsk innslag v/ Kristin Bagstevold, piano

Eva Noren Eriksen, ordfører Røyken kommune:
«Ingen er bare det du ser. Om å stå i jobb med angst.»

Musikalsk innslag: Silent storm v/ husbandet

1345 Benstrekk

1355 Wenche Steen, leder NAV Asker
«Du i dag, jeg i morgen»
Om metoden Supported Employment (SE) på NAV-kontoret og en gladhistorie.

1405 Lene Conradi, ordfører Asker kommune
«Hvorfor vil Asker kommune ha fontenehus?»

1415 Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)
«Mitt møte med Fontenehuset»

1425 Film UNG på Fontenehuset Asker

1430 Solo «Can`t help falling in love with you» v/ Rolf Andre, medlem i bandgruppa Fontenehuset Asker.

1434 Turid Foss, Ambulant team Barne- og familieenheten Asker kommune:  “Likeverd og erfaringskompetanse”

1440 Avslutning. En sluttkommentar fra Tone Bøckmann. Rådgiver, Strategi og samfunn Prosjektleder for inkludering og mangfold i Asker kommune.

Kulturelt innslag.

Vel hjem!