Ledige stillinger ved Fontenehuset Asker

Stillingene er nå besatt. 21.11.2017

Vil du bidra til at flere mennesker i Asker kan finne veien til en god psykisk helse? Fontenehuset Asker (FHA) er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Sammen skaper vi gode dager, og mobiliserer og anerkjenner de evner, krefter og ressurser vi ser i hverandre og i fellesskapet. Vi støtter hverandre også ut i arbeid, skole, opplæring og studier. Vi mener en forståelse for likeverd ligger til grunn for alt vårt arbeid. Fontenehusmodellen er en evidensbasert modell for arbeidsrettet rehabilitering og det er fontenehus i 325 land i verden under paraplyene Fontenehus Norge og Clubhouse International.  Fontenehuset Asker ble etablert i 2016 og har på kort tid etablert seg med 190 medlemmer og mulige medlemmer. Det er ansatt 5,5 årsverk. FHA er finansiert av Helsedirektoratet og Asker kommune.

Vi søker:

Nestleder og medarbeider

Om medarbeiderstillingen (100%)
Som medarbeider ved FHA får du ansvaret for å arbeide innenfor retningslinjene i fontenehusmodellen sammen med medlemmer og medarbeidere. Det er sentralt å skape en trygg arena for utprøving, læring og vekst, og for å få til dette, arbeider du med å etablere og ta vare på relasjoner. Denne medarbeideren vil få et hovedansvar for kontor og resepsjon med husets administrative funksjoner.

Vi ønsker oss en medarbeider som er:
• Strukturert og ryddig
• Åpen
• Relasjonsbygger
• Motiverende og involverende
• Tydelig og trygg
• Positiv og løsningsorientert

Vi krever:
• Høyere utdanning, relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette
• Gode ferdigheter i MS Office
• Gode norskkunnskaper

Vi tilbyr:
• en spennende og nyskapende arbeidsplass
• Opplæring i fontenehusmodellen
• God pensjonsordning
• Lønn etter avtale

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder Kristin Walstad på e-post kristin@fontenehuset-asker.no eller tlf. 93022958. Tiltredelse: januar 2018.

Om nestlederstillingen (100%)
Som nestleder ved FHA vil du i perioder være stedfortreder for daglig leder med ansvar for HR, økonomi, HMS, styrearbeid og daglig drift. Du bidrar til at arbeidet skjer i tråd med retningslinjene for fontenehusmodellen og kjenner disse godt. Du vil få ansvar for enkelte prosjektsøknader med tilhørende rapportering.

Vi ønsker oss en nestleder som:
• Liker å arbeide planmessig og strukturert
• Er strategisk tenkende
• Har god faglig forståelse for fontenehusmodellen
• Kan motivere, involvere og engasjere andre
• Kan ivareta medlemmer og ansatte
• Har lederegenskaper og god økonomiforståelse
• Kommuniserer godt internt og eksternt
• Har erfaring med gruppeprosesser

Vi krever:
• Relevant høyere utdanning
• Relevant arbeidserfaring
• Gode ferdigheter i MS Office, gjerne erfaring med medlemssystemet Klubblogg
• Gode norskkunnskaper, samt svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:
• en spennende og nyskapende arbeidsplass
• Opplæring i fontenehusmodellen, samt mulighet for deltakelse på nasjonale og internasjonale seminarer
• God pensjonsordning
• Lønn etter avtale

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder Kristin Walstad på e-post kristin@fontenehuset-asker.no eller tlf. 93022958. Tiltredelse: januar 2018.