Nøkkeltall september 2017

Nøkkeltall per 03.10.2017

  •  Antall medlemmer og mulige medlemmer: 170
  • Daglig oppmøte (snitt medlemmer og besøkende)  aug-sept: 38
  • Antall overgangsarbeidsplasser: 1
  • Antall årsverk: 5,5 årsverk

Se også:
1. Jobbundersøkelse ved norske fontenehus 2017
2. Trivselsundersøkelse ved norske fontenehus 2017