Den 11. oktober åpner kafeen DRAUM – meir enn mat på Blakstad sykehus

MAT PÅ VEI – SOSIALE ENTREPRENØRER ÅPNER KAFE PÅ BLAKSTAD SYKEHUS:

FullSizeRender (2)
Benjamin Bakkane Bendixen, daglig leder av DRAUM – meir enn mat

Serveringstilbudet retter seg mot ansatte, pasienter, pårørende, og andre besøkende.

  • Vi ser frem til å servere våre gjester egenprodusert mat og gi våre ansatte gode jobberfaringer. Vi håper de ansatte ved sykehuset, samt pasienter og pårørende får glede av et godt serveringstilbud, sier Benjamin Bakkane Bendixen, konstituert daglig leder av DRAUM.

 

  • Jeg er stolt av hva etablererne av Mat på vei har fått til, dette er sosial innovasjon på arbeidsinkluderingsfeltet.
    Kristin
    Kristin Walstad, daglig leder av Fontenehuset Asker

    Kafeen skaper jobbhåp hos andre matentusiastiske medlemmer av Fontenehuset Asker. Jeg ser derfor frem til at flere av våre medlemmer får jobbmuligheter i Mat på vei. Klubbhuset vårt vil fortsatt tilby de ansatte på DRAUM et sosialt støttende nettverk og støtte til å stå i ordinært arbeid. Vi vil videre fortsatt tilby kompetanseutvikling for nye medlemmer som har interesse for å jobbe med mat. Kristin Walstad, daglig leder av Fontenehuset Asker

MAT PÅ VEI rekrutterer sine medlemmer og ansatte fra Fontenehuset Asker. MAT PÅ VEI vil skape gode jobberfaringer for mennesker som har, eller har hatt en psykisk helseutfordring. DRAUM – meir enn mat er det første serveringsstedet som åpnes i det sosiale entreprenørskapet. For mer informasjon om Fontenehuset Asker, se www.fontenehuset-asker.no

Det vil bli en offisiell åpning av kafeen den 13. desember kl. 1300.

Se også: FHA UT I JOBB_8s brosjyre (PDF)