Åpen invitasjon til konferanse om Arbeid og psykiske helseutfordringer

arrangør: fontenehuset asker

TID: 3. nov KL.10-15
STED: Asker kulturhus, multisalen

Vi spør:

  • HVA SKAL TIL FOR Å BYGGE GOD PSYKISK HELSE?
  • HVORDAN HÅNDTERE PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER OG JOBB?
  • HVA ER FONTENEHUSETS ROLLE MELLOM TILTAKSKJEDE, NAV, HELSEFORETAK & PSYKISK HELSEARBEID I KOMMUNEN?

Psykisk helse skapes ikke i helsetjenestene; de reparerer den. Psykisk helse er noe vi aktivt må utvikle, beskytte og opprettholde i hverdagen – der vi lever livene våre. Arne Holte, prof. og psykolog

 

FOR HVEM?
alle mennesker som er engasjert i psykisk helse. Politikere på kommunalt og statlig nivå, ansatte i NAVog samarbeidende tiltak. Ansatte i kommune og stat med ansvar for arbeidsinkludering, folkehelse og psykisk helsearbeid. Ansatte i helseforetak og øvrig behandlingsapparat. Frivillige organisasjoner.

PÅMELDING
SEND DITT NAVN OG MOBILNUMMER TIL post@fontenehuset-asker.no

PRIS
GRATIS DELTAKELSE

LUNSJ
SALG AV WRAPS VED MAT PÅ VEI –  SOSIALE ENTREPRENØRER

EKSTERNE BIDRAGSYTERE:

Hovedforedrag 1:
Arnhild Lauveng, foredragsholder
og forfatter

Hovedforedrag 2:
Eva Norèn Eriksen, ordfører Røyken

Apeller
Jan Tore Sanner
Bente Stein Mathisen
Wenche Steen, leder NAV Asker
Lene Conradi, ordfører Asker
Torleiv Rognum, leder av helse- og
omsorgskomiteen Asker kommune
Anne Sølvi Elveseter, spes. utd. sosionom Asker DPS – døgnseksjonen Sikta
Turid Foss, Ambulant team Barne- og
familieenheten, Asker kommune

Flere kommer!

INTERNE BIDRAGSYTERE FRA  FONTENEHUSET ASKER:

Forumteatergruppa
Videogruppa
Poeter
Foredragsholdere, appellanter
Musikere
Representanter fra Mat på vei – sosiale entreprenører
Ordstyrere
++