Slik er det å være student på Fontenehuset Asker

Vi har spurt fire av våre studenter hvordan det er å være i studentpraksis ved Fontenehuset Asker. Vi fikk disse svarene:


– Jeg synes det er fint å jobbe fullstendig diagnosefritt og løsrive seg fra den type tenkning. Jeg har også satt pris på å bli så godt tatt i mot og ivaretatt i fellesskapet. Siri, sykepleierstudent Lovisenberg diakonale høgskole


– Fontenehuset er et flott fellesskap hvor jeg som student kan lære mer om etablering av relasjon, kontakt og tillit med mennesker som har psykiske helseutfordringer. Medarbeidere på Fontenehuset er fantastisk flinke til å informere og veilede oss studenter gjennom praksisperioden. Helena, sykepleierstudent Høgskolen i Sør-Øst Norge


– Dette er et praksissted med god tid og plass til studenter. Her blir alle tatt godt imot og får være med på å skape gode og innholdsrike dager. På fontenehuset er det flotte læresituasjoner der vi får muligheten til å se sammenhengene og ulikhetene mellom teori og praksis. Katia, sykepleierstudent Lovisenberg diakonale høgskole


– Jeg synes det beste med å være student her er den flate strukturen og den store takhøyden. Uansett hva man har lyst til å få til, er det alltid noen som støtter deg. Martin, sykepleierstudent Høgskolen i Sør-Øst Norge